Prezydent Starogardu na spotkaniu w Kancelarii Premiera

Premier Beata Szydło rozmawiała w poniedziałek 14 marca z wojewodami oraz prezydentami miast na temat realizacji programu „Rodzina 500 plus”. W spotkaniu, które odbyło się w Kancelarii Premiera, uczestniczył prezydent Janusz Stankowiak. Omówiono proces wypłacania świadczeń.

Prezydent Starogardu oraz jego zastępca Maciej Kalinowski wraz z grupą samorządowców z różnych regionów kraju uczestniczyli w spotkaniu, zorganizowanym w Kancelarii Premiera. Politycy rozmawiali na temat realizacji rządowego programu „Rodzina 500+”.

Premier zaapelowała do samorządowców, aby zrobili wszystko, żeby program został wprowadzony bez zbędnej zwłoki urzędniczej i administracyjnej. Podkreśliła ważność sprawnego i szybkiego dotarcia do polskich rodzin, do rodziców i dzieci.

Sukces polskich rodzin

– Program „Rodzina 500 plus” jest wielkim wyzwaniem, powiedziała Beata Szydło- ale jego sukces „nie będzie sukcesem polityków, sukcesem urzędników”, ale sukcesem polskich rodzin. Wierzę głęboko, że wszystkim nam o to właśnie chodzi – mówiła. – Istotne jest to, że wszędzie tam, gdzie na co dzień obywatele załatwiają swoje bieżące sprawy, gdzie żyją, mieszają, mogą otrzymać świadczenie, z którym wiążą tak wielkie oczekiwania. Z drugiej strony ważne jest, aby samorządy, które są szczeblem władzy najbliższym obywateli, aktywnie włączyły się w realizację takich projektów.

Wsparcie wojewodów przy wdrażaniu programu

Premier, zwracając się do samorządowców zapewniła, że wojewodowie, którzy byli obecni na spotkaniu, będą do ich dyspozycji, będą ich wspierać i służyć pomocą, jeżeli gdzieś, w jakimś samorządzie, pojawi się problem, czy kłopot. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska dodała, że samorządy mogą liczyć na wsparcie resortu w rozwiązywaniu wszystkich problemów czy to natury interpretacyjnej, prawnej czy organizacyjnej.

– Program 500 plus to nie tylko pomoc dla polskich rodzin, to również sposób na ożywienie gospodarki – powiedział Janusz Stankowiak w rozmowie z minister Rafalską. Jest wiele obaw, ale czynimy starania, aby system w naszej gminie zadziałał sprawnie.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl