Prezydent odznaczony Medalem Pro Patria

Związku Solidarności Polskich Kombatantów w Starogardzie Gdańskim, obchodził dziś swój jubileusz. Podczas uroczystych obchodów 31. rocznicy powstania Związku organizacja kombatancka wręczyła odznaczenia i medale.

“Jeżeli będziecie wierni swojej misji to przetrwacie, a z obecnych problemów wyjdziecie wzmocnieni” – te słowa ks. bpa gen. bryg. Józefa Guzdka przytoczył prowadzący spotkanie Czesław Kosianowicz, który w imieniu Prezesa Związku Ryszarda Tyborskiego powitał przybyłych gości.
W uroczystości udział wzięli Kombatanci oraz ich rodziny, a także szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Kasprzyk, dyrektor Gabinetu Szefa Urzędu Wojciech Lesiak oraz dyrektor Departamentu Uroczystości płk Zbigniew Krzywosz. Obecne były również władze samorządowe miasta, gminy i powiatu starogardzkiego.
– To dla mnie ogromny honor i zaszczyt, że już po raz kolejny mogę spotkać się z Państwem w tym gronie. Chciałbym podziękować oraz pogratulować wspaniałej pracy i służby na rzecz naszej Ojczyzny i naszych wkombatantów w walce o niepodległość – podkreślił minister Jan Kasprzyk.

Podczas uroczystości wręczone zostały Medale Stulecia Odzyskania Niepodległości, Medal Obrońcy Ojczyzny oraz Medal Pro Patria, którym odznaczony został Prezydent Miasta Janusz Stankowiak. Wyróżnienie to otrzymał z rąk ministra Jana Kasprzyka. Odznaczenie to przyznawane jest osobom, w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny.
– Chciałbym podziękować za zaproszenie i pogratulować wszystkim wyróżnionym i odznaczonym – powiedział Prezydent Janusz Stankowiak. – Świadczy to o tym, że państwo polskie pamięta o tych, którzy przelali krew za naszą Ojczyznę. To obowiązek nas, samorządowców, aby dbać o to, by kombatanci w wolnej Polsce czuli się bezpiecznie – podkreślił.
W podziękowaniu wręczył ministrowi Janowi Kasprzykowi pamiątkowy medal z okazji 100. lecia Powrotu Starogardu do Państwa Polskiego.

W uroczystości udział wzięli Kombatanci oraz ich rodziny.

Podczas uroczystości wyróżniono:
Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej – Pana Zenona Brunieckiego
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – Pana Andrzej Ruszkowskiego

Medalami Stulecia Odzyskania Niepodległości:
Pana Zenona Brunieckiego
Pana Alfonsa Jabłońskiego
Pana Jerzego Kowalczyka
Pana Henryka Ładyszkowskiego
Pana Eugeniusza Pladwiga
Pana Jerzego Pozorskiego
Pana Ludwika Przybylaka
Pana Andrzeja Ruszkowskiego
Pana Waldemara Suskę
Pana Ryszarda Tyborskiego
Pana Henryka Wiśniewskiego

Medal Obrońcy Ojczyzny 1939-1945 otrzymał Pan Jan Kowalczys

Medal Pro Patria otrzymali:
Prezydenta Miasta Janusz Stankowiak
Starosta Powiatu Starogardzkiego Kazimierza Chyła
Pani Elżbieta Minuth
Pan Jerzy Nowicki
Pani Zofia Pałasz
Pani Wanda Tocha
Pan Marek Wałaszewski
Pana Tomasz Kocent

Statuetką Związku Solidarności Polskich Kombatantów wyróżniono:

1) Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ministra – Pana Jan Józefa Kasprzyka
2) Dyrektora Departamentu Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Pana płk. Zbigniewa Krzywosza
3) Prezydenta Miastaa Starogard Gdański Pana Janusza Stankowiaka
4) Starostę Powiatu Starogardzkiego Pana Kazimierza Chyłę
5) Wójt Gminy Starogard Gdański Panią Magdalenę Forc-Cherek
6) Sekretarza Miasta Starogard Gdański Pana Zbigniewa Toporowskiego
7) Sekretarza Gminy Starogard Gdański Pana Tomasza Rogalskiego
8) Proboszcza Parafii pw. św. Wojciecha ks. Janusza Lipskiego
9) Pana Alfonsa Jabłońskiego
10) Pana Ryszarda Tyborskiego

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl