Prezydent Janusz Stankowiak w „10” najlepszych włodarzy w Polsce

W środę 12 maja w Gdyni on line ogłoszono wyniki rankingu „Perły Samorządu 2021”, który przygotował Dziennik Gazeta Prawna we współpracy z firmą PWC Polska. Prezydent Starogardu Gdańskiego Janusz Stankowiak po raz kolejny znalazł się w dziesiątce najlepszych włodarzy w Polsce.

W 2020 roku w rankingu „Perły Samorządu” prezydent Janusz Stankowiak w kategorii gmin miejskich do 100 tys. mieszkańców zajął wysokie czwarte miejsce w rankingu najlepszy włodarz w Polsce. W tym roku utrzymał swoją wysoką pozycję ustępując podobnie jak w poprzednim roku prezydentom Ełku, Ciechanowa i Ostrowa Wlkp. Komisja oceniła go, jako włodarza, który nie boi się wyzwań, jest otwarty na ludzi i ich oczekiwania oraz uważnie wsłuchuje się w głos lokalnej społeczności, dbając przy tym o poziom i komfort ich życia.

– Otwartość, odpowiedzialność i współpraca to wyznaczniki tego sukcesu. Zawdzięczam go przede wszystkim moich współpracownikom, którzy od przeszło 6 lat z pasją pomagają mi skutecznie realizować plan rozwoju Starogardu Gdańskiego. To również zasługa mieszkańców, którzy coraz chętniej współpracują z nami i doceniają zmiany, jakie zachodzą w mieście. Którzy chętnie korzystają z oferowanych przez Urząd narzędzi, dzięki którym mogą zmieniać swoje najbliższe otoczenia. Którzy uczestniczą w konsultacjach społecznych i spotkaniach, wypełniają ankiety, wyrażając w ten sposób swoje zdanie, które jest dla nas cennym źródłem informacji o ich potrzebach i oczekiwaniach. Z jednej strony cieszy mnie to wyróżnienie, że nasze wspólne działania i praktyki są dostrzegane na tle innych miast i pozytywnie oceniane z ich perspektywy. Z drugiej strony to wielka motywacja, by starać się jeszcze bardziej i jeszcze więcej robić, aby zmieniać Starogard na lepsze. Rok ubiegły upłynął w trudnej i nie do końca przewidywalnej rzeczywistości, spowodowanej globalną pandemią. Był to czas wyzwań i wielu całkiem nowych decyzji związanych przede wszystkim z ochroną zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców, w tym przedsiębiorców. Wiele z zaplanowanych działań nie mogliśmy zrealizowanych w tak szerokim zakresie jak dotychczas, mimo to udało nam się nie zatrzymać procesu inwestycyjnego. Ten rok nauczył mnie pokory i wzbudził determinację w dążeniu do celu mimo przeciwności. Dzisiaj z nadzieją patrzę w przyszłość, wspólnie z moimi współpracownikami planujemy nowe inwestycje z myślą o mieszkańcach i ich potrzebach – mówi prezydent Janusz Stankowiak.

Udział w rankingu jest bezpłatny, a nad właściwym przebiegiem konkursu czuwa Kapituła złożona z ekspertów ds. samorządu terytorialnego, ze świata nauki, biznesu oraz dziennikarzy Dziennika Gazeta Prawna.

Przy ocenie włodarzy pod uwagę brane były takie kryteria jak: umiejętności menadżerskie, skuteczność w zabieganiu o poparcie dla planów rozwoju miasta, konsekwencję w realizowaniu celów, sposób zarządzania urzędem i aktywną współpracę ze społecznością lokalną. Podstawą oceny była dość skomplikowana ankieta, która zawierała wiele pytań otwartych i zamkniętych dotyczących m.in. sposobu zarządzania instytucją, finansów, gospodarki, ochrony środowiska, edukacji, wykorzystania potencjału społecznego oraz kompleksowych działań na rzecz podnoszenia standardów życia.

Doceniono tych samorządowców, których sukcesy przekładają się na poprawę życia mieszkańców czy zwiększenie jakości obsługi urzędu. Wysokie miejsce w rankingu prezydenta Janusza Stankowiaka świadczy o bardzo dobrze wykonanej pracy na rzecz rozwoju lokalnej społeczności, zaangażowaniu w rozwiązywanie jej problemów i podejmowaniu skutecznych działań, mających na celu podniesienie jakości życia mieszkańców.

Ocenie podlegały działania podejmowane przez włodarzy w 2020 roku.