Prezydent chce pomóc gastronomom. Zadecyduje o tym Rada Miasta

W środę 24 lutego Rada Miasta rozpatrzy projekt uchwały w sprawie pomocy przedsiębiorcom, którzy mają pozwolenie na sprzedaż alkoholu w swoich lokalach gastronomicznych. Prezydent zaproponował całkowite zwolnienie z II i III raty za tzw. „koncesję” oraz zwrot części opłaty wniesionej jednorazowo.

Skutki pandemii dla właścicieli lokali gastronomicznych były jednymi z najdotkliwszych. Przez wiele miesięcy nie mogli oni prowadzić swoich interesów, bądź prowadzili je w bardzo ograniczonym zakresie. Dlatego, aby utrzymać biznes dla wielu z nich, pożądana okazała się każda nawet najmniejsza pomoc.

26 stycznia w życie weszła nowelizacja ustawy covidowej. Prezydent powołują się na nowe przepisy zaproponował zwolnienie przedsiębiorców, posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z opłat za tzw. koncesję na alkohol.

Zaproponowana pomoc dotyczyć ma całkowitego zwolnienia z drugiej i trzeciej raty opłaty należnej w 2021 roku za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży. Ci, którzy już taką opłatę wnieśli i zapłacili jednorazowo za cały rok, będą mogli oczekiwać zwrotu dwóch trzecich poniesionych kosztów. Dodatkowo prezydent proponuje wydłużenie terminu wpłaty I raty opłaty do 31 marca 2021 roku, dla tych, którzy nie uczynili tego w terminie do 31 stycznia 2021 roku.

Apelując o takie właśnie wsparcie starogardzkiej gastronomii, prezydent złożył projekt uchwały w tej sprawie do rozpatrzenia przez Radę Miasta. Decyzja zapadnie na najbliższej sesji w dniu 24 lutego br.

– Szacujemy, że pomoc, którą proponujemy przedsiębiorcom działającym w branży gastronomicznej, kosztować będzie Miasto ok 40 tys. zł – poinformował wiceprezydent Starogardu Gdańskiego Tadeusz Błędzki.