Prezentacja systemu Witkac

Nowa edycja otwartych konkursów ofert ogłaszanych na 2018 r. odbywać się będzie przez system Witkac.pl.

Witkac.pl to unikalne narzędzie, znacznie ułatwiające współpracę urzędów z organizacjami pozarządowymi. Jest to kompleksowy system informatyczny usprawniający m. in. ogłaszanie konkursów ofert, nabór i ocenę wniosków dotacyjnych, tworzenie umów oraz składanie i weryfikację sprawozdań.

System Witkac.pl generuje wiele korzyści wcześniej nieosiągalnych dla współpracujących stron, w tym oszczędność czasu i pieniędzy, zmniejszenie ilości popełnianych błędów oraz łatwiejszą komunikację między kontrahentami. Dzięki niemu przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych mogą skierować więcej energii na realizację zadań dla społeczności lokalnych, poświęcając niezbędne minimum czasu na formalności.

Dziękujemy osobom, które wzięły udział w prezentacji systemu.

Fot. Małgorzata Rogala