Prawie 700 tys. na rozwój sportu w Starogardzie Gdańskim

669 tys. zł zostało podzielone pomiędzy 21 organizacji w tegorocznym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Prezydent miasta Janusz Stankowiak podczas konferencji prasowej 1 lutego 2016 roku przekazał przedstawicielom stowarzyszeń i klubów sportowych informację o wysokości uzyskanych dotacji.

Do tegorocznego konkursu stanęło 21 organizacji, które złożyły łącznie 35 wnioski o dotację na wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej. Dwa wnioski nie przeszły oceny formalnej, a trzy nie uzyskały minimalnej liczby 40 punktów w ocenie merytorycznej, warunkującej dofinansowanie. Ostatecznie dotację uzyskało 26 ofert.

Starogard Gdański jest jednym z nielicznych, jeśli nie jedynym miastem w Polsce, gdzie zasady podziału pieniędzy na sport wypracowały same organizacje pozarządowe. Po raz pierwszy w tym roku komisja oceniająca oferty, użyła wag, które opracowała Starogardzka Rada Sportu. Ocenie poddano osiągnięcia sportowe, liczbę zawodników trenujących w klubie, wkład własny oraz kosztowność dyscypliny. Do wypracowanych przez Radę Sportu wag, Prezydent Miasta wprowadził podział ze względu na dyscyplinę sportową.

Z kwoty 700 tys. zł, zaplanowanej w budżecie na sport – 10 tys. zł przeznaczono na działania wspierające i promujące zdrowy styl życia, 20 tys. zł na zawody i turnieje sportowe, w tym dla osób niepełnosprawnych, a 670 tys. zł zostało podzielono pomiędzy kluby i stowarzyszenia na szkolenie sportowe w szczególności dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej. Przy czym nie rozdysponowano całej kwoty na zawody i turnieje sportowe, oraz na szkolenia sportowe, pozostawiając 4 tys. zł w rezerwie na małe granty oraz 27 tys. zł na akrobatykę sportową.

Kwotę 670 tyś złotych podzielono na następujące dyscypliny sportowe: piłka nożna otrzymała 335 tys. zł, piłka koszykowa – 107 tys. zł, piłka siatkowa – 73 tys. zł, sporty walki – 54 tys. zł, pływanie – 30 tys. zł, piłka ręczna – 17 tys. zł i pozostałe – 27 tys. zł. Dodatkowo przewidziano 27 tys. zł na akrobatykę, ale z braku ofert nie rozdysponowano jeszcze tych pieniędzy.

Pełny podział środków na sport znajduje się w załączniku.

Tabela przyznanych dotacji

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl