Pracownicy rozniosą decyzje podatkowe

27 pracowników Urzędu Miasta Starogard Gdański dostarczy mieszkańcom decyzje podatkowe. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej decyzje podatkowe mogą być doręczone podatnikom elektronicznie, przez operatora pocztowego lub pracowników organu podatkowego. Ta ostatnia możliwość z punktu widzenia urzędu jest bardziej ekonomiczna i szybsza.

W tym roku decyzje będą doręczane od poniedziałku do soboty, w godz. od 12.00 do 18.00.
Na żądanie podatnika doręczyciel będzie zobowiązany pokazać imienne upoważnienie. Z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców, każdy z pracowników będzie używał maseczki ochronnej.
Przypominamy, że podatek należy płacić na indywidualny numer konta wskazany w decyzji podatkowej, przez Internet lub tradycyjnie, np. w placówce bankowej.
W poniższych oddziałach Banku Spółdzielczego można dokonać wpłat podatku bez prowizji:
– ul. Rynek 8
– ul. Józefa Wybickiego 13

W następnym roku, 2023, będzie można otrzymać decyzję podatkową w formie elektronicznej.
W tym celu należy posiadać konto na elektronicznej platformie ePUAP i za jej pośrednictwem złożyć pismo na adres: 2212031/SkrytkaESP wraz z podaniem adresu nieruchomości, której dotyczy decyzja podatkowa. Zachęcamy do skorzystania z tej formy otrzymania przesyłki.

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl