Pracowali na rzecz przychodni

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Marek Jankowski wraz z prezydentem Januszem Stankowiakiem 17 kwietnia podziękowali Radom Społecznym trzech samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Gmina Miejska jest organem tworzącym. Są to SPZOZ Starogardzkie Centrum Rehabilitacji, SPZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień i SPZOZ Przychodnia Lekarska im. Marii Orlikowskiej-Płaczek.

W każdym z podmiotów działa rada społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Miasta oraz organem doradczym kierownika. – To profesjonalizm i doświadczenie były gwarancją należytego funkcjonowania rad, za co, w imieniu wszystkich radnych, serdecznie Państwu dziękuję – mówił wiceprzewodniczący Rady Miasta Starogard Gdański Marek Jankowski.

– Doceniam trud i Państwa zaangażowanie w pracę, tym bardziej, że członkowie rad społecznych wykonują swoje obowiązki na zasadzie wolontariatu – powiedział prezydent Starogardu Gdańskiego Janusz Stankowiak.

Poszczególne Rady Społeczne działające w minionej kadencji Rady Miasta:

I. SPZOZ Starogardzkie Centrum Rehabilitacji
1. Urszula Ossowska – przewodnicząca, przedstawiciel Prezydenta Miasta
2. Marek Fanslau – przedstawiciel Wojewody
3. Tomasz Cylkowski – przedstawiciel Rady Miasta
4. Andrzej Grabowski – przedstawiciel Rady Miasta
5. Krzysztof Skiba – przedstawiciel Rady Miasta
6. Jarosław Czyżewski – przedstawiciel Rady Miasta
7. Marek Jankowski – przedstawiciel Rady Miasta

II. SPZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień
1. Patrycja Dziewiątkowska-Dudek – przewodnicząca, przedstawiciel Prezydenta Miasta
2. Andrzej Szczeblewski – przedstawiciel Wojewody
3. Małgorzata Zielińska – przedstawiciel Rady Miasta
4. Anna Szwedowska – przedstawiciel Rady Miasta
5. Krzysztof Górski – przedstawiciel Rady Miasta
6. Daniel Olszewski – przedstawiciel Rady Miasta

III. SPZOZ Przychodnia Lekarska im. Marii Orlikowskiej-Płaczek
1. Maciej Kalinowski – przewodniczący, przedstawiciel Prezydenta Miasta
2. Władysław Prabucki – przedstawiciel Wojewody
3. Aneta Urban-Serocka – przedstawiciel Rady Miasta
4. Stanisław Kubkowski – przedstawiciel Rady Miasta
5. Mateusz Sztandur – przedstawiciel Rady Miasta
6. Zbigniew Kotlewski – przedstawiciel Rady Miasta

 

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl