Prace nad obwodnicą będą trwały

We wtorek, 8.08 w Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie odbyło się spotkanie z ministrem Kazimierzem Smolińskim w sprawie obwodnicy Starogardu Gdańskiego. Nasze miasto reprezentowali prezydent Janusz Stankowiak, zastępca prezydenta Przemysław Biesek-Talewski oraz przedstawiciele Społecznego Komitetu Budowy Obwodnicy Zenon Sobiecki i Edward Sobiecki.

Minister Smoliński zapewnił prezydenta, że obwodnica Starogardu będzie jedną z pierwszych inwestycji z listy rezerwowej skierowaną do realizacji w przypadku uzyskania oszczędności poprzetargowych na innych zadaniach lub zwiększeniu limitu na realizację Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad. Zapewnił też, że prace projektowe będą kontynuowane.

Przedstawiciele miasta poinformowali o zakończeniu prac nad Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym. Minister zadeklarował, że w możliwie najkrótszym czasie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dokona ostatecznego wyboru wariantu przebiegu obwodnicy, a następnie wystąpi z wnioskiem o wydanie dla niej decyzji środowiskowej.

Prezydent Janusz Stankowiak poinformował ministra, że samorządy miasta, gminy i powiatu wystosują do przedstawicieli rządu pismo z argumentami przemawiającymi za koniecznością budowy obwodnicy Starogardu oraz wnioskiem o uwzględnienie tego zadania w programie. Z podobnym pismem wystąpi Społeczny Komitet Budowy Obwodnicy.

Na przełomie sierpnia i września minister Kazimierz Smoliński zorganizuje w Starogardzie Gdańskim konferencję prasową, na której przedstawi informacje o planach przebudowy drogi krajowej nr 22 w województwie pomorskim oraz plan działań przybliżających budowę starogardzkiej obwodnicy.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl