Prace archeologiczne będą trwały

Remont starogardzkiego Rynku dobiega końca. Coraz bliżej jego wielkie otwarcie. Nadal trwać będą jednak prowadzone w tym obszarze badania archeologiczne.

Archeolodzy badają pozostałości dawnego ratusza. Do tej pory udało im się odsłonić większość średniowiecznych murów. Aktualnie kończą odgruzowywać i eksplorować pomieszczenia piwniczne. – Właściwie odkryliśmy już niemal cały zarys średniowiecznego ratusza. Okazuje się, że oprócz średniowiecznych murów widocznych i zburzonych w XVIII wieku znajdowały się tu jeszcze starsze zburzone w schyłku średniowiecza. Teraz zastanawiamy się nad metodą zabezpieczenia koron. Decyzja będzie należała do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Analizujemy mury, żeby dowiedzieć się czy możliwa będzie rekonstrukcja poszczególnych faz rozbudowy ratusza. Ważnym zadaniem na jesień jest dla nas eksploracja studni. Mamy nadzieję do zimy zakończyć kopanie – powiedziała Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, archeolog nadzorująca prace na starogardzkim Rynku.

– Niedługo będziemy mieli okazję zajrzeć pod sam ratusz. Prace konserwatorskie gotyckich piwnic poprzedzą remont budynku ratusza. Praca ta na pewno nie będzie łatwa, bo będą tam skuwane tynki i posadzki, ale może odkryjemy jakieś ciekawostki – dodała pani Lidia.

– Na rok 2019 planowane są prace zabezpieczające korony odkrytych murów oraz przygotowanie dokumentacji technicznej na wykonanie stropu nad odkrytymi piwnicami i skomunikowania ich z podziemiami istniejącego budynku ratusza. Podobnie jest to zrobione m. in. w Olkuszu i Oświęcimiu, które odwiedziłem w lipcu tego roku. Potem będziemy szukać środków zewnętrznych, które pozwolą pokryć koszty prac. Jeśli je pozyskamy, wykonanie stropu będzie możliwe w roku 2020. Dzięki temu z góry dokończona zostanie płyta Rynku, a w podziemiach będą mogły toczyć się prace umożliwiające udostępnienie w przyszłości reliktów zwiedzającym – mówi zastępca prezydenta miasta ds. techniczno-inwestycyjnych Przemysław Biesek-Talewski.

Po otwarciu Rynku stanowiska archeologiczne zabezpieczone będą parkanem z historycznymi zdjęciami mieszkańców. – Żeby trochę zasłonić ogrodzenie, a jednocześnie urozmaicić przestrzeń i wprowadzić element edukacyjny, na płocie zawisną reprodukcje starych zdjęć i pocztówek związanych ze Starogardem. Część zdjęć pochodzi ze zbiorów Muzeum Ziemi Kociewskiej, część udostępnili prywatni kolekcjonerzy, za co serdecznie dziękujemy. Myślę, że będzie to atrakcja zarówno dla mieszkańców, jak i turystów oraz gości, którzy będą mieli okazję zobaczyć jak zmieniał się starogardzki Rynek na przestrzeni lat. Dzięki dużym formatom ta czasowa wystawa będzie z pewnością przykuwała wzrok. Jednocześnie została pomyślana tak, aby nie zasłonić całkowicie widoku na wykopaliska przy Ratuszu. Wraz z pracownikami SCK, Adamem Harasem i Józefem Olszynką, wybraliśmy już fotografie. Zostały one zeskanowane i poddane koniecznej obróbce graficznej, której podjął się Olgierd Lichy z Urzędu Miasta. Gotowe wydruki zawisną na Rynku na jego oficjalne otwarcie – powiedziała Anna Lembicz ze Stowarzyszenia Starogard 2030.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl