Pozbądź się azbestu i skorzystaj z dofinansowania

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że mieszkańcy, którzy zdecydują się w tym roku usunąć ze swoich posesji wyroby zawierające azbest, mogą starać się o dofinansowanie na ich likwidację. Wnioski o udzielenie dofinansowania wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Miasta w terminie do 4 kwietnia 2017r.

Miasto proponuje zwrot nawet do 100% kosztów demontażu, zabezpieczenia i transportu oraz ostatecznego unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. Każdy właściciel nieruchomości, który zaplanuje w 2017 roku usunąć ze swojego dachu eternit, zmienić elewację budynku lub zwyczajnie usunąć płyty azbestowe z terenu swojej nieruchomości, może ubiegać się o takie dofinansowanie.

W tym celu w nieprzekraczalnym terminie do 4.04.2017r. należy złożyć kompletny wniosek wraz z załącznikami. Formularz wniosku i załączniki dostępne są w załącznikach:

Można go również odebrać w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska przy ul. Zblewskiej 18.
Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta, przy ul. Gdańskiej 6, w kancelarii podawczej, pok. nr 01 lub w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska przy ul. Zblewskiej 18.

Szczegółowych informacji udziela Roman Lempkowski tel. 533 522 831

Wnioski, które wpłyną do kancelarii tutejszego urzędu po dniu 4.04.2016 r. nie będą rozpatrywane przez tutejszy Urząd.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl