Pouczająca przygoda

Rozbudzanie zainteresowań, kształtowanie wiary we własne możliwości, rozwijanie kreatywności, nabywanie wiedzy i umiejętności posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, elektronicznym oraz nowoczesnymi narzędziami cyfrowymi – to główne cele trwających właśnie wycieczek edukacyjnych uczniów klas szóstych do Tczewa.

W wyjazdach udział biorą szóstoklasiści wszystkich szkół podstawowych z terenu Starogardu Gdańskiego. Podczas wycieczki dzieci uczestniczą w trzech warsztatach edukacyjnych: „Poznaj zawód chemika”, „Eksperymentuj i ucz się” oraz „Lego story starter”. Koncepcja warsztatów kładzie mocny nacisk na osobiste zaangażowanie dzieci i ich pracę zarówno samodzielną, jak i w grupie.

W trakcie zajęć z chemii, w pracowni laboratoryjnej, uczniowie samodzielnie wykonują eksperymenty i przeprowadzają doświadczenia. Podczas zajęć z klockami lego rozwijają swoją kreatywność oraz zapoznają się z aplikacją do tworzenia komiksów, reportaży, opowiadań (Story Visualizer). Dodatkowo pogłębiają umiejętności posługiwania się sprzętem elektronicznym m. in. aparatem fotograficznym, komputerem i tabletem oraz polepszają swoje zdolności czytania ze zrozumieniem, pisania tekstów, komunikacji i pracy w grupie.

W ramach warsztatów „Eksperymentuj i ucz się” przekazywana jest im ogromna dawka wiedzy. Zajęcia te mają zaszczepić w dzieciach zamiłowanie do nauk ścisłych. Samodzielne wykonywanie doświadczeń (między innymi programowanie robotów), przy wykorzystaniu nowoczesnych, intuicyjnych aplikacji na tabletach, to doskonała zabawa, niezwykle pouczająca przygoda i wędrówka po świecie nauk ścisłych.

Całości warsztatów dopełnia dobra zabawa oraz rywalizacja. Uczniowie podczas wyjazdu zdobywają specjalnie przygotowaną na potrzeby wycieczek „gotówkę wycieczkową”. Mogą ją otrzymać między innymi za: odpowiedzi na pytania zadawane przez prowadzących zajęcia, poprawnie wykonane zadania oraz wygrać w grach i zabawach. Na koniec każdej wycieczki organizowana jest aukcja, na wzór prawdziwych licytacji, w której za zebraną „gotówkę” uczestnicy wylicytować mogą drobne upominki! Wycieczki organizowane i realizowane w ramach projektu „Widzę, doświadczam, rozumiem”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej potrwają do połowy czerwca, a kolejna edycja planowana jest na wiosnę przyszłego roku.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020, Osi priorytetowej 3, Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólne.