Posprzątali miasto

Przedszkolaki, dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, dawnych gimnazjów i średnich pokazali, że czystość najbliższego otoczenia nie jest im obojętna. 21 i 24 września wyposażeni w rękawiczki i worki przez wiele godzin zbierali śmieci z trawników, ulic, chodników i placów. Przy okazji uczyli się efektywnej segregacji śmieci i dostrzegania w odpadach ich surowcowego potencjału.

Przez cały tydzień, poprzedzający wspólne sprzątanie, w przedszkolach i szkołach nauczyciele prowadzili edukację ekologiczną. W myśl tegorocznego hasła „Akcja – segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej” najmłodsi mieszańcy Starogardu uczyli się które odpady i w jaki sposób są ponownie przetwarzane i wtórnie wykorzystywane w przemyśle i codziennym życiu oraz jak ważne jest to z punktu widzenia pogłębiającego się procesu zanieczyszczenia Ziemi.

– Najtrudniej o czystość w miejscach publicznych. Trzeba jednak pamiętać także o nich. Musimy dbać o otaczającą nas przestrzeń, bo wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nią w równym stopniu. Korzystamy przecież z ogólnodostępnej przestrzeni, parków, placów zabaw, ścieżek rowerowych i biegowych. Od nas zależy czy będziemy odpoczywać w czystych miejscach – mówi koordynator akcji w Starogardzie Gdańskim Roman Lempkowski z Wydziału Ochrony Środowiska.

W jubileuszowej 25. akcji wielkiego „Sprzątania Świata – Polska 2018” uczestniczyły wszystkie starogardzkie szkoły i przedszkola.

Fot. Małgorzata Rogala

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl