Posiedzenie Rady Seniorów

6 lipca w Urzędzie Miasta odbyło się posiedzenie Rady Seniorów działającej przy Prezydencie Miasta Starogard Gdański. Na spotkaniu obecny był Zastępca Prezydenta Miasta ds. Techniczno-Inwestycyjnych, Tadeusz Błędzki.

Podczas posiedzenia wiceprezydent Tadeusz Błędzki wręczył Urszuli Olender – Przewodniczącej Samorządu Studenckiego Uniwersytetu III Wieku S-Centrum, akt powołania do Rady Seniorów.
Dyrektor Starogardzkiego Centrum Kultury Ewa Roman oraz koordynator UTW Ewa Landowska podsumowały działalności Uniwersytetu III Wieku w latach 2019-2022.
Przewodniczący Kolegium prezesów Rodzinnych Ogródków działkowych Bogdan Grzela opowiedział o działalności osób starszych w starogardzkich ogrodach działkowych.
Zastępca prezydenta poinformował o działaniach w zakresie powstania Klubu Seniora przy Dziennym Domu Senior+. Po posiedzeniu członkowie Rady Seniorów udali się do Dziennego Domu Senior+ na spotkanie z seniorami.

Od lewej: Bogdan Adam – Przewodniczący Rady Seniorów, Urszula Olender – Przewodnicząca Samorządu Studenckiego UTW i Zastępca Prezydenta ds. Techniczno-Inwestycyjnych Tadeusz Błędzki.

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl