Ponad 66 ton azbestu mniej w Starogardzie

Likwidacja 66,054 tony azbestu to wymierny efekt ekologiczny konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Starogard Gdański – edycja 2016”. Przedsięwzięcie było realizowane przez Gminę Miejską Starogard Gdański od 25 maja do 15 października 2016 roku.

 

WFOSiGW wersja kolor

Mieszkańcy otrzymali pomoc na remont dachów i elewacji

29 uczestników konkursu ze Starogardu Gdańskiego otrzymało dofinansowanie w wysokości 100% poniesionych kosztów demontażu, transportu i utylizacji azbestu. Dotyczyło to wymiany pokryć dachowych, zawierających azbest na inne dostępne na rynku, elewacji, jak również likwidacji zgromadzonego azbestu na podwórkach. Warunkiem uzyskania pieniędzy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku było złożenie przez mieszkańców wniosku do konkursu, zgodnie z zatwierdzonym w 2009 r. „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański w latach 2009-2032”.

Program ma na celu uświadomienie mieszkańców miasta jak szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka ma azbest. Ma też pomoc w skutecznym jego wyeliminowaniu z najbliższego otoczenia. Wszystkie działania przyczyniają się do tworzenia właściwych warunków życia starogardzian. Program ma charakter lokalny, jest jednak spójny z głównymi założeniami programu ogólnopolskiego.

100% dofinansowania

Całkowity koszt kwalifikowany zadania czyli koszt podlegający refundacji ze środków unijnych wyniósł 37 095 zł brutto. Na powyższe składa się dofinansowanie z WFOŚ i GW w Gdańsku oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Priorytetowego „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WGOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budżetu Gminy Miejskiej.

Anna Więckiewicz

Wydział Informacji Społecznej anna.wieckiewicz@um.starogard.pl