Ponad 55 ton azbestu mniej w Starogardzie

Likwidacja 55,89 tony azbestu to wymierny efekt ekologiczny konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Starogard Gdański – edycja 2015”. Przedsięwzięcie było realizowane przez Gminę Miejską Starogard Gdański od 14 maja do 15 października 2015 roku.

WFOSiGW wersja kolor

Mieszkańcy otrzymali pomoc na remont dachów i elewacji

16 uczestników konkursu ze Starogardu Gdańskiego otrzymało dofinansowanie w wysokości 100% poniesionych kosztów demontażu, transportu i utylizacji azbestu. Dotyczyło to wymiany pokryć dachowych, zawierających azbest na inne dostępne aktualnie na rynku materiały, elewacji, jak również likwidacji zgromadzonego azbestu na podwórkach. Warunkiem uzyskania pieniędzy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku było złożenie przez mieszkańców wniosku do konkursu, zgodnie z zatwierdzonym w 2009 r. „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański w latach 2009-2032”.

Program ma na celu wskazanie mieszkańcom miasta szkodliwego wpływu azbestu na zdrowie człowieka, określenie ilości wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz wyznaczenie zadań w długookresowym procesie eliminowania wyrobów zawierających azbest z użytkowania. Wszystkie te działania przyczyniają się do tworzenia właściwych warunków życia starogardzian. Program ma charakter lokalny, jest jednak spójny z głównymi założeniami programu ogólnopolskiego.

100% dofinansowania

Całkowity koszt kwalifikowany zadania czyli koszt podlegający refundacji wyniósł 29 351 zł brutto. Na powyższe składa się dofinansowanie z WFOŚ i GW w Gdańsku w wysokości 10 274 zł , Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Priorytetowego „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” w wysokości 11 546 zł oraz z budżetu Gminy Miejskiej w wysokości 7 531 zł.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl