Pomóż miastu się rozwijać. Wypełnij ankietę

Gmina Miejska Starogard Gdański przystąpiła do opracowania
„Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Starogard Gdański na lata 2021-2030”.

Uprzejmie informujemy, że od 25.11.2020 r. do 23.12.2020 r. prowadzone jest badanie ankietowe, mające na celu określenie kierunku rozwoju Miasta Starogard Gdański. Państwa odpowiedzi pozwolą nam określić obszary, w których należy podjąć odpowiednie przedsięwzięcia w celu poprawy atrakcyjności Miasta oraz poprawy jakości życia na jego terenie.

Ankietę można wypełnić elektronicznie pod adresem https://forms.gle/724air4m43HYRSwr9

Ankieta będzie również dostępna w siedzibie Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański.

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W BADANIU
Prezydent Miasta Starogard Gdański

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl