Pomorska Szkoła Wyższa stawia sobie nowe cele i nowe wyzwania

Powołanie Rady Interesariuszy, dwa nowe kierunki studiów, zwiększenie liczby studentów i uaktywnienie uczelni w środowisku to najbliższe plany nowego rektora Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim. 16 marca br. władze miasta spotkały się z Jakubem Kuflem, by poznać nowe zasady funkcjonowania uczelni i zacieśnić współpracę.

Po niemal rocznej przerwie prezydent powraca do cyklu spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami. Ich celem jest zbliżenie samorządu i środowiska biznesowego, poznanie wzajemnych potrzeb i oczekiwań.

W środę 16 marca br. prezydent Janusz Stankowiak i wiceprezydent Tadeusz Błedzki spotkali się z nowym rektorem Pomorskiej Szkoły Wyższej Jakubem Kuflem. Towarzyszyli im przedstawiciele Starogardzkiego Klubu Biznesu Związku Pracodawców – Barbara Stanuch dyrektor Biura SKBZP oraz Michał Pączek właściciel firmy Dak-Bud. Uczelnię oprócz rektora reprezentował dyrektor zarządzający Jacek Łepek.

Rektor PSW Jakub Kufel z prezydentem miasta Starogard Gdański Januszem Stankowiakiem

Jakub Kufel objął funkcję rektora starogardzkiej uczelni w październiku 2021 roku. Od tego czasu skutecznie przekierowuje dynamikę pracy Pomorskiejj Szkoły Wyższej na nowe tory, które mają umożliwić jej nabranie prędkości ku lepszej przyszłości opartej na rozwoju i aktywności uczelni w życiu mieszkańców miasta.

– Zamierzmy wzmocnić elementy specjalizacyjne w zakresie mediacji i zarządzania w administracji oraz rozwijać się naukowo, organizując konferencje i sympozja naukowe – powiedział rektor PSW. – Powołaliśmy Radę Interesariuszy, której zadaniem jest opiniowanie programu oraz jakości kształcenia. Chodzi o to, że kierunki, które oferujemy są kierunkami praktycznymi i naszym zadaniem jest je właśnie upraktycznić. Zależy nam więc na rozszerzeniu wachlarza praktyk studenckich, stąd do współpracy zaprosiliśmy m.in. samorządny, Powiatowy Urząd Pracy, Areszt Śledczy, Kociewskie Centrum Zdrowia, GOPS, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Związek Pracodawców SKB i Polpharmę. Wierze, że spotkania Rady pozwolą nam zbudować całkiem nowe, bliższe relacje, które przyniosą wszystkim korzyści – poinformował Jakub Kufel.

Barbara Stanuch dyrektor Biura SKB ZP

– To bardzo ważne, aby szkoła wyższa była w Starogardzie bardziej zauważalna – stwierdziła Barbara Stanuch. – Wszyscy mamy odczucie, że w ostatnich latach uczelnia stała się całkowicie odosobnionym bytem, działającym samoistnie bez kontaktu z lokalnym środowiskiem. Plany  jej uaktywnienia i włączenia w miejskie działania  wydają się bardzo optymistyczne, co przyznaję –  bardzo nas cieszy  – dodała.

Rektor podkreślił, że bardzo liczy na współpracę z samorządami, instytucjami i przedsiębiorcami, jeśli chodzi o organizację staży dla studentów. – Uczelnia przygotowuje się do uruchomienia dwóch nowych kierunków – administracji 2 stopnia oraz bezpieczeństwa wewnętrznego. W tej chwili oferujemy studia stacjonarne z zakresu pedagogiki, logistyki, administracji oraz studia podyplomowe skierowane głownie do nauczycieli – etykę i zarządzanie oświatą. Uwzględniając potrzeby rynku myślimy też o otworzeniu dodatkowych kierunków takich jak: zarządzanie i psychologia. W ten sposób uruchomimy kształcenie na potrzebę pracodawców. Na tę chwilę mamy ok 200 studentów. To nie jest wystarczająca liczba, by zrealizować wszystkie plany od razu. Mamy jednak nadzieję, że dzięki podejmowanym staraniom, aby poszerzyć uczelnianą ofertę, która spełniać będzie oczekiwania edukacyjne, ta liczba będzie z czasem rosła. Uczelnia to instytucja długiego trwania, trzeba o niej myśleć w cyklach dwu, trzy i pięcioletnich. Na pewno od kwietnia rozpoczniemy kampanię informacyjną i będziemy się starali uczestniczyć w spotkaniach i wydarzeniach, podczas których będziemy promować szkolnictwo wyższe. Oczekujemy też wsparcia, jeżeli chodzi o obejmowanie patronatem organizowanych przez nas wydarzeń – kontynuował Jakub Kufel.

Rektor PSW Jakub Kufel i właściciel firmy Dak-Bud Michał Pączek

Uczestnicy spotkania sporo czasu poświęcili też rozmowie o obecnej sytuacji i wynikających z niej potrzebach. Rektor PSW poinformował gości, że Uczelnia planuje zorganizować kurs języka polskiego dla obywateli Ukrainy. – Szkoła ma możliwość sfinansowania zajęć jednej grupy do 25 osób. Kurs odbywałby się w soboty. Udostępnimy pomieszczenie oraz opłacimy lektorkę po doktoracie z filologii polskiej. Kurs dla uczestników byłby darmowy – powiedział rektor PSW.

Zaznaczył, że oczekuje wsparcia ze strony Miasta w zakresie kontaktów z uchodźcami i dotarcia do nich z informacją o planowanych warsztatach. Dodał, że szkoła jest otwarta na współpracę, jeżeli z czasem pojawi się więcej osób chętnych i zainteresowanych taką formą nauki języka polskiego.

– Gotowi jesteśmy zorganizować przestrzeń dla kilku grup. Warunkiem są oczywiście chętni do nauki języka polskiego oraz wykładowcy. Mając wiedzę, jakie jest zapotrzebowanie na takie kursy, moglibyśmy je zorganizować, bazując na bezkosztowej pracy wolontariuszy, którzy nieodpłatnie podjęliby się nauki języka polskiego w ramach pomocy uchodźcom, jednocześnie szukając innych sposobów na sfinansowanie tego przedsięwzięcia – przyznał Jakub Kufel.

Spotkanie władz miasta Starogardu Gdańskiego z władzami Pomorskiej Szkoły Wyższej w towarzystwie przedstawicieli SKB ZP

Prezydent zadeklarował pomoc i wsparcie dla uczelnianych inicjatyw. – Miasto prowadzi ewidencję wszystkich obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Starogardu po 24 lutego i zarejestrowali się w Miejskim Punkcie Koordynacji Pomocy przy ul. Mickiewicza 1. Zbieramy też dane dotyczące ich sytuacji, wykształcenia i planów ewentualnego pozostania w Polsce lub powrotu do kraju. To istotnie ułatwia nam kontakt z nimi i skierowanie spersonalizowanej oferty w kontekście proponowanego tu kursu języka polskiego. Z informacją nie będzie żadnego problemu – powiedział Janusz Stankowiak.

Zastępca prezydenta Tadeusz Błędzki wspomniał o specustawie w sprawie udzielania pomocy Ukrainkom i Ukraińcom i o możliwościach wynikających z przepisów, jeśli chodzi o finansowanie podejmowanych działań.

– Kwestia finansowania działań wspierających jest jak najbardziej realna. Wymaga tylko poukładania pewnych rzeczy i ustalenia dokładanie, jakie koszty kwalifikować się będą do refundacji zadań zleconych. Jeśli tylko pojawi się taka możliwość, Miasto chętnie będzie partycypować w tych działaniach – powiedział wiceprezydent.

Prezydent zapewnił też, że podobnie jak Uczelni, Miastu zależy na tym, aby szkolnictwo wyższe rozwijało się w Starogardzie, aby PSW budowała swoją markę w środowisku i zachęcała młodych ludzi do studiowania.

Na zakończenie spotkania dyrektor zarządzający Jacek Łepek zaprezentował prezydentom nową uczelnianą siłownię, gdzie akurat odbywały się zajęcia korekcyjne z dziećmi.