Pomoc na wyciągnięcie ręki – rekrutacja do projektu

Wznowiona zostaje rekrutacja do II etapu projektu pn. Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny przy ul. Kościuszki 65. Do udziału w programie miasto zaprasza całe rodziny z obszaru objętego rewitalizacją. Przewidywana liczba miejsc w II etapie rekrutacji wynosi 50 osób. Dzień informacyjny dla rodzin zainteresowanych udziałem w projekcie odbędzie się w sobotę, 6 czerwca, w godz. 11:00-13:00.

Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny działa od 1 kwietnia 2019 roku w dawnej szkole nr 5 przy ul. Kościuszki 65. Projekt zakłada wsparcie dla rodzin z obszaru objętego rewitalizacją, które pragną podnieść swoje kompetencje społeczne i wychowawcze.

• Załącznik: ULICE-1

Nowy nabór uczestników SCWR potrwa do 30 czerwca br.

Program realizuje Gmina Miejska Starogard Gdański w partnerstwie z Fundacją „Dajemy dzieciom siłę”, Fundacją Rozwoju Edukacji i Społeczności Lokalnych „In-Fortes” oraz Związkiem Harcerstwa Polskiego. Realizowany jest w latach 2019-2022.

Fundacja „Dajemy dzieciom Siłę” zajmuje się wsparciem specjalistycznym i oferuje pomoc w zakresie:
• warsztatów rozwojowych dla rodziców, dzieci i młodzieży,
• konsultacji psychiatrycznych dla dzieci i dorosłych,
• pomocy prawnej,
• indywidualnych konsultacji psychologicznych
• konsultacji rodzinnych

W ramach projektu funkcjonują dwie placówki wsparcia dziennego. Pierwszą prowadzi Związek Harcerstwa Polskiego, drugą Fundacja „In Fortes”. Obie placówki funkcjonują w Społecznym Centrum Wsparcia Rodziny, przy ul. Kościuszki 65.

Podczas zajęć świetlicowych dzieci odrabiają lekcje, uczestniczą w warsztatach plastycznych, kulinarnych, teatralnych, robotyki, majsterkowania, fotografii oraz zajęciach sportowych. Organizowane są dla nich darmowe wyjścia do kina, wycieczki edukacyjne oraz obozy letnie i zimowe. W trakcie zajęć dzieci otrzymują ciepły posiłek.

Uczestnicy projektu mogą także uzyskać wsparcie mediatora.

Zgłoszeń można dokonać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 6 czerwca w siedzibie Centrum lub telefonicznie, pod numer tel: 881 200 480.

Zajęcia dla nowo rekrutowanej grupy rozpoczną się już w lipcu 2020 r.

Projekt uzyskał wsparcie finansowe w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020, Osi priorytetowej 6, Działania 6.2 Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych w kwocie 2 817 278,91 zł.

Serdecznie zapraszamy