Pomoc dla Ukrainy pod kontrolą miasta

– Pomoc doraźna obywatelom ukraińskim szukającym schronienia przed wojną w Polsce przejść musi w pomoc systemową – powiedział Sekretarz Miasta Zbigniew Toporowski podczas spotkania z przedstawicielami instytucji pomocowych, stowarzyszeń i dyrektorami jednostek miejskich w środę 9 marca br. – Tego oczekujemy od spec ustawy, którą lada dzień ma wprowadzić rząd. Na tę chwilę miasto oferuje wsparcie na wszystkich możliwych frontach pomocowych.

W środę, 9 marca w starogardzkim magistracie z władzami miasta spotkali się przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Przychodni Leczenia Uzależnień, Powiatowego Urzędu Pracy, kierownicy – Środowiskowego Domu Samopomocy, Caritasu i Przychodni Lekarskiej, dyrektorzy – Szkoły Podstawowej Nr 1, Starogardzkiego Centrum Kultury, Ośrodka Sportu i Rekreacji i Muzeum oraz prezes Stowarzyszenia Można Inaczej. Urząd reprezentowali wiceprezydenci miasta Maciej Kalinowski i Tadeusz Błędzki, Sekretarz Miasta Zbigniew Toporowski oraz naczelnicy wydziałów WIS – Renata Połomska i WSS – Agnieszka Buczyńska, Koordynator Pomocy Uchodźcom Magdalena Wodzik, a także Pełnomocnik Prezydenta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień Anna Kochanowska. Gościem specjalnym był wykładowca Instytutu Slawistyki Uniwersytetu Gdańskiego prof. Artur Bracki.

Spotkanie odbyło się w celu usystematyzowania działań podejmowanych w Starogardzie Gdańskim na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy, podzielenia zadań i wypracowania wspólnych mechanizmów systemowego wsparcia.

prof. Artur Bracki wykładowca Instytutu Slawistyki na UG w Gdańsku

Profesor Bracki przybliżył zebranym strukturę etniczną i wiekową przybywających do Polski obywateli Ukrainy, różnice pomiędzy polskim a ukraińskim systemem oświaty, skalę bezrobocia, warunki opieki zdrowotnej i poziom opieki społecznej. Zaznaczył, że w tej chwili do Polski uciekają mieszkańcy zachodniej i centralnej Ukrainy, ale z czasem przyjdzie kolejna fala uchodźców i kolejna, gdy wojna się skończy, a mężczyźni będą chcieli dołączyć do swoich rodzin, dlatego o pomocy należy myśleć długoterminowo.

– Pomoc doraźna, której w tej chwili udzielamy obywatelom ukraińskim szukającym schronienia przed wojną w Polsce, jak najszybciej musi przejść w pomoc systemową – powiedział Sekretarz Miasta Zbigniew Toporowski. – Dlatego będziemy systematycznie spotykać się w takim lub mniejszym bardziej sprofilowanym gronie, aby na bieżąco koordynować podejmowane działania we wszystkich możliwych sferach pomocowych. Przy czym zapewniam, że mieszkańcy Starogardu w żaden sposób nie ucierpią z racji przekierowania części sił na pomoc uchodźcom. Wszystkie działania pomocowe skierowane do mieszkańców utrzymane będą na tym samym poziomie – dodał Sekretarz.

Zbigniew Toporowski Sekretarz Miast i wiceprezydent ds. społecznych Maciej Kalinowski

Każdy z zaproszonych gości poinformował zebranych o podjętych działaniach na rzecz ukraińskich uchodźców. Dyrektorzy jednostek miejskich podzielili się informacjami na temat organizacji zajęć animacyjno-integracyjnych oraz prowadzonych zbiórek darów. W imieniu inicjatorki sklepiku społecznego Anny Lembicz ze Stowarzyszenia Starogard 2030, Marzena Klein dyrektor OsiR poinformowała, że ze sklepiku korzystać będą mogli wszyscy obywatele Ukrainy, którzy otrzymają specjalne karty przy rejestracji. – Chcemy w ten sposób uniknąć jakichkolwiek nadużyć – przyznała dyrektor OsiR.

Prezeska Stowarzyszenia Można Inaczej Dorota Dorau poinformowała, że od 25 lutego ponad 11 ton darów pojechało ze Starogardu Gdańskiego na granicę jako wsparcie dla mieszkańców Ukrainy. Przekazała też informację, że w poniedziałki w godzinach 9:30 -12:00 w Stowarzyszeniu dyżur pełnić będzie doradca biznesowy. – Ukrainki i Ukraińcy będą mogli zasięgnąć u niego porady, jak i gdzie szukać pracy – powiedziała.

Bardziej szczegółowo kwestię zatrudnienia wyjaśnili przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy.

Spotkanie przedstawicieli instytucji, stowarzyszeń, jednostek i samorządu, którzy zajmują się pomocą uchodźcom ukraińskim w Starogardzie Gdańskim

– Na chwilę obecną obywatele Ukrainy mogą wykonywać pracę, jeżeli pracodawca złoży do swojego powiatowego urzędu pracy oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Po wpisaniu do ewidencji takiego oświadczenia przez urząd pracodawca może zatrudnić cudzoziemca na maksymalnie 24 miesiące. Cudzoziemiec nie musi się rejestrować jako osoba bezrobotna. Natomiast pracodawcy poszukujący pracowników do pracy sezonowej (w branży turystycznej, rolnictwie i punktach niestacjonarnych gastronomii) mogą ubiegać się dla Ukraińca o zezwolenie na pracę sezonową, które wydane jest przez urząd pracy na okres 9 miesięcy w danym roku kalendarzowym – poformowała Patrycja Rama p.o. Kierownika Referatu ds. zatrudniania cudzoziemców.

Spotkanie przedstawicieli instytucji, stowarzyszeń, jednostek  i samorządu, którzy zajmują się pomocą uchodźcom ukraińskim w Starogardzie Gdańskim

Sytuacja zmieni się wraz z wejściem w życie specustawy. – Projekt specustawy przewiduje, że wszyscy obywatele Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP z Ukrainy po 24.02.2022 r. będą mieli legalny pobyt na okres 18 miesięcy oraz swobodny dostęp do rynku pracy. Nieograniczony dostęp do rynku pracy będzie dotyczył także tych obywateli Ukrainy, którzy już przebywali legalnie na terytorium RP przed 24.02 br. W praktyce oznaczać to będzie, iż pracodawca będzie zobowiązany do powiadomienia urzędu pracy o fakcie zatrudnienia cudzoziemca wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem portalu Publicznych Służb Zatrudnienia (praca.gov.pl) w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy (a nie jak było do tej pory najpierw trzeba było uzyskać oświadczenie, a dopiero potem zatrudnić cudzoziemca) – wskazała dalej kierownik referatu ds. zatrudnienia cudzoziemców.

Obywatele Ukrainy będą też mogli bez ograniczeń rejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotni lub poszukujący pracy. Co istotne, Ci obywatele Ukrainy, którzy przebywali legalnie w Polsce do tej pory i po 24.02.2022 r. skończy im się ważność dokumentu pobytowego (np. wiza, pobyt w ramach ruchu bezwizowego czy karta pobytu) to okres ważności tego dokumentu zostanie przedłużony z mocy prawa do 31.12.2022 r.

Przedstawiciele służb zdrowia i opieki społecznej zapewnili, że wszystkie powierzone im zadania są na bieżąco realizowane i kontrolowane.

Spotkanie przedstawicieli instytucji, stowarzyszeń, jednostek i samorządu, którzy zajmują się pomocą uchodźcom ukraińskim w Starogardzie Gdańskim

Ważną informację przekazała kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, informując że wsparcia psychologicznego w formie konsultacji indywidualnych, spotkań grupowych i konsultacji lekarza psychiatry dla dzieci i młodzieży od lat 4 do lat 15 udziela Centrum Pomocy Dzieciom FDDS przy ul. Hallera 19 od poniedziałku do piątku w godz. 8-18. Dla młodzieży starszej od 15 r.ż. i osób starszych wsparcie psychologiczne oferuje CZPiLU przy ul. Chopina 9 również od poniedziałku do piątku w godz. 8-20. Wizytę należy umówić wcześniej dzwoniąc do CPD pod numer 58 8310045 lub 515235716 i do CZPiLU pod numer 58 5627195 lub 58 5629493.

– W dniu 19 marca br. w siedzibie CPD przy ul. Hallera odbędą się też zajęcia z psychologiem – grupowe twórczo-rozwojowe i integracyjne dla dzieci ukraińskich i ich opiekunów oraz dzieci polskich z PSP nr 4 z opiekunem Panem Radosławem Janickim – powiedziała Izabela Orlikowska-Kawska kierownik CZPiLU.  – Mają one służyć diagnostyce problemów dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej dla nich sytuacji wytrwałej wojną. Na zajęcia można się zgłaszać telefonicznie lub milowo.

Dodatkowo CPD oferuje wsparcie grupowe – superwizyjne dla wszystkich skoncentrowanych na niesieniu pomocy- wolontariuszy, przedstawicieli służb i instytucji pomocowych oraz osób, które goszczą uchodźców w swoich domach w każdy czwartek w godzinach 11-12:30.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Kobierzyński Nr 1 poinformował, że od poniedziałku w szkole rozpoczną się zajęcia dla dzieci z Ukrainy w dwóch klasach.  Zajęcia dla młodszych dzieci z klas I-III odbywać się będą w godz. 11:30-15:30, dla starszych IV-VIII od 12:40 do 16:15

Agnieszka Buczyńska Naczelnik WSS zwróciła uwagę na fakt, że na tę chwilę Ministerstwo nie wskazało przepisów prawnych, aby samorządy mogły zwiększyć liczbę miejsc w grupach przedszkolnych. W związku z czym matki z dziećmi do lat 6 będą mogły korzystać z zajęć organizowanych przez jednostki kultury i sportu, lub samodzielnie organizować opiekę, tworząc własne grupy opiekuńcze.

Spotkanie przedstawicieli instytucji, stowarzyszeń, jednostek i samorządu, którzy zajmują się pomocą uchodźcom ukraińskim w Starogardzie Gdańskim

Naczelnik WSS poinformowała również, że przy Starostwie Powiatowym w tzw. „małym domku” od poniedziałku w godz. 8-18 zacznie działać Punkt Doradczo-Informacyjny, gdzie uchodźcy będą mogli uzyskać wsparcie organizacyjne w adaptacji do nowych warunku życiowych.

Na zakończenie spotkania Magdalena Wodzik Koordynatorka Pomocy Uchodźcom z Ukrainy poinformowała, że na dzień 9 marca w Starogardzie Gdańskim zarejestrowało się 253 obywateli ukraińskich. 70 osób przebywa w Hotelu Bachus, 183 osoby zakwaterowane są u osób prywatnych.

– Obecnie w Starogardzie przebywa 95 rodzin. 14 osób wymaga specjalistycznej opieki medycznej, sześć osób potrzebuje aparatów słuchowych – powiedziała Magdalena Wodzik.

Wiceprezydent Maciej Kalinowski dziękuje prof. Arturowi Brackiemu