Pomoc dla osób bezdomnych

Przed nami okres chłodów i kolejna zima. W tym czasie szczególnym zainteresowaniem powinno się obejmować osoby bezdomne. Pomimo aktualnie sprzyjających warunków atmosferycznych ta pora roku jest bardzo trudna dla osób pozostających bez dachu nad głową. Zmienne warunki atmosferyczne jak również możliwość pojawienia się ujemnych temperatur mogą doprowadzić do wychłodzenia organizmu co bezpośrednio zagraża życiu.

11 października Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim – jak każdego roku – zorganizował spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele Straży Miejskiej oraz starogardzkiej Policji. W trakcie rozmów, poza wymianą doświadczeń i wskazaniu miejsc gromadzenia się osób bezdomnych, ustalono plan skoordynowanych działań mających na celu objęcie osób bezdomnych kompleksowym wsparciem. Zaplanowanym działaniem będzie między innymi regularne monitorowanie miejsc niemieszkalnych, pustostanów oraz altan działkowych w których gromadzą się osoby bezdomne. To działanie realizowane przy współpracy z funkcjonariuszami Straży Miejskiej pozwoli na dotarcie z pomocą do osób bezdomnych pozostających poza schroniskami. Poza godzinami pracy Ośrodka oraz w dni wolne od pracy funkcjonariusze starogardzkiej Policji również będą monitorowali wskazywane miejsca.

– Od 4 listopada 2019 r. osoby bezdomne, które odmówią przyjęcia skierowania do schroniska dla osób bezdomnych i będą przebywały na terenie Starogardu Gdańskiego będą mogły otrzymywać gorący posiłek od poniedziałku do piątku oraz suchy prowiant na soboty i niedziele. Umożliwione będzie również korzystanie z zabiegów higieniczno–sanitarnych oraz uzyskanie niezbędnej odzieży dostosowanej do panujących warunków atmosferycznych. Realizatorem tej pomocy – na zlecenie Ośrodka – jest Zespół CARITAS przy Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego, który świadczy pomoc w swoich obiektach przy ul. Lubichowskiej 56 – informuje Grzegorz Formela specjalista pracy socjalnej Ośrodka.

Ośrodek na mocy podpisach umów współpracuje ze schroniskami w Grudziądzu, Smętowie Granicznym, Gdańsku, Nowym Stawie i Borowym Młynie. Ta współpraca gwarantuje zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego. Osoba bezdomna, która wyrazi chęć skierowania do schroniska może zostać skierowana do jednej z wymienionych placówek.

– Warunkiem otrzymania wsparcia w formie tymczasowego miejsca noclegowego jest bycie trzeźwym i zachowanie trzeźwości podczas pobytu w placówce – dodaje Pan Grzegorz Formela.

– Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka. Prosimy, aby każdą informację o osobach, których sytuacja w naszej ocenie jest trudna, nietypowa i wymagająca interwencji, przekazali Państwo służbom pomocowym. Państwa wrażliwość oraz szybka i właściwa reakcja może pomóc przetrwać zimę, a nawet uratować zdrowie i życie osobom będącym na życiowy zakręcie – apeluje Urszula Ossowska dyrektor Ośrodka.

1. Komenda Powiatowa Policji w Starogardzie Gd.
ul. Bohaterów Getta 2
tel. 58 737-02-22
tel. alarmowy 112 (całodobowo)
2. Straż Miejska w Starogardzie Gd.
ul. Kolejowa 5A
tel. 58 530-60-95 (poniedziałek – sobota w godz. 6:00 – 22:00; niedziela 14:00-22:00)
tel. alarmowy 986 (poniedziałek – sobota w godz. 6:00 – 22:00; niedziela 14:00-22:00)
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gd.
Al. Jana Pawła II 6
tel. 58 562- 44-58 (poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 15:30)

Joanna Jaśkowiak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6028
joanna.jaskowiak@um.starogard.pl