Pomoc dla NGO-sów

Centrum Organizacji Pozarządowych (COP), działa w Starogardzie od 2017 roku. Jego działania, skierowane są do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających na rzecz mieszkańców Starogardu Gdańskiego. 8 marca prezydent podpisał kolejną, roczną umowę o współpracy z operatorem tych działań, Stowarzyszeniem Pozytywni oraz Lokalną Grupą Działania „Chata Kociewia”.

Otrzymają one od miasta 42.000 zł na rozwój działań pomocowych i wspierających inne organizacje III sektora. 8 marca br. prezydent Janusz Stankowiak podpisał umowę o współpracy z ich przedstawicielami – Ewą Czepliną oraz Marcinem Karwowskim.

Marcin Karwowski i Ewa Czeplina.

Środowisko NGO-sów ma w Starogardzie miejsce, które sprzyja ich wzajemnemu poznawaniu się, wsparciu i rozwojowi. Pełni rolę ośrodka aktywności lokalnej i inicjatyw obywatelskich. Spotykają się tam członkowie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających na rzecz mieszkańców Starogardu. Zaangażowani w projekt specjaliści i eksperci służą im radą i wsparciem. Doradzają m.in. w różnych ważnych dla nich sprawach dotyczących konsultacji formalno-prawnych, prowadzenia księgowości, ubiegania się o dotacje unijne, przygotowania projektów o dofinansowanie, czy sprawozdań z działalności. Są łącznikiem z Urzędem, organizują szkolenia i doradztwo. Wszystko w ramach zwartej z Miastem umowy.

Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Mickiewicza 1.

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl