Pomagają od 30 lat. Jubileusz Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień

Starogardzkie Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień zapewnia skuteczną i kompleksową opiekę nad osobami z problemami zdrowia psychicznego oraz uzależnieniami. 15 września w hotelu Ren odbyła się uroczysta gala podsumowująca 30-lecie działalności placówki, w której uczestniczyły władze miasta.

Starogard Gdański był jednym z pierwszych miast powiatowych w których taka placówka powstała. Prezydent miasta Janusz Stankowiak złożył gratulacje dyrekcji oraz pracownikom CZPiLU za dotychczasowy trud i poświęcenie na rzecz osób zmagających się z problemami zdrowia psychicznego.

-To dla mnie ogromny zaszczyt móc gościć na tak ważnym jubileuszu. Myślę, że osoby, które 30 lat temu podjęły decyzje o stworzeniu takiego miejsca już perspektywicznie wiedziały jakie problemy będą narastać w społeczeństwie. Składając gratulacje chciałbym podziękować wszystkim, którzy przez te 30 lat pracowali na budowę marki CZPiLU, która jest niepodważalna i którą doceniają nie tylko mieszkańcy miasta ale i całego powiatu starogardzkiego. Pragnę wyrazić uznanie i wdzięczność za wrażliwość, wielkoduszność i otwartość na potrzeby lokalnej społeczności. Niech świętowany jubileusz będzie powodem do zadowolenia i stanowi bodziec do dalszej pracy – powiedział prezydent miasta Janusz Stankowiak.

W imieniu Rady Miasta w spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Rady Miasta Marek Jankowski a także zastępcy prezydenta miasta Maciej Kalinowski i Tadeusz Błędzki.

Od lewej: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Marek Jankowski, zastępcy prezydenta miasta Tadeusz Błędzki i Maciej Kalinowski, prezydent miasta Janusz Stankowiak.

Gratulacje i życzenia kolejnych jubileuszy odebrała od zaproszonych gości kierownik placówki pani Izabela Orlikowska-Kawska. Historię Centrum, które na przestrzeni tych 30-lat przeszło wiele zmian związanych z rozszerzeniem bazy lokalowej, poszerzeniem oferty świadczonych usług po zmiany strukturalne, przedstawiła zebranym zastępca kierownika pani Anna Tomaszewska.

Początki jednostki

W 1992 roku Starogardzie Gdańskim odbywały się pierwsze rozmowy z Zarządem Miejskim oraz członkami Rady Miejskiej, których celem było zdobycie akceptacji dla założeń Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.
18 sierpnia 1992 roku podpisano Porozumienie pomiędzy Pełnomocnikiem Wojewody Gdańskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a ówczesnym Prezydentem Starogardu Gdańskiego w sprawie utworzenia i prowadzenia Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie Gdańskim.

Do zadań szczegółowych Ośrodka należało wówczas opracowanie Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta, prowadzenie i koordynacja działalności profilaktycznej, terapia osób uzależnionych od alkoholu i osób z rodzin alkoholowych, prowadzenie badań mających na celu zdiagnozowanie problemu alkoholowego na terenie gminy oraz współdziałanie z instytucjami służb społecznych w zakresie objętym działalnością Ośrodka.
Jeszcze w tym samym roku rozpoczęto prace związane z adaptacją budynku przy ul. Chopina 9 na działalność Ośrodka. 8 września 1993 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie Gdańskim.

Izabela Orlikowska-Kawska, kierownik placówki.

W roku 1998, z uwagi na zmiany w systemie prawnym, pojawiła się konieczność przekształcenia Ośrodka z jednostki budżetowej w samodzielną jednostkę gminy mającą osobowość prawną. Od dnia 1 stycznia 1999 roku Ośrodek samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową swojej działalności.
Od 31 sierpnia 1999 roku placówka rozszerzyła swoją działalność o poradnię terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Rozwój działalności i poszerzenie oferty placówki przyczyniło się do konieczności rozbudowy istniejącego lokalu. W roku 2004 oddano do użytkowania kolejne pomieszczenia do prowadzenia działalności leczniczej. W roku 2006 placówka nasz zmieniła nazwę na „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Leczenia Uzależnień”. Natomiast w grudniu 2008 roku placówka ponownie rozszerzyła swoją działalność o poradnię zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin oraz o poradnię antynikotynową.

Anna Tomaszewska, zastępca kierownika CZPiLU.

Wzrost zapotrzebowania społecznego na świadczenia udzielane przez placówkę wymusił po raz kolejny konieczność zwiększenia powierzchni użytkowej. Istniejąca baza lokalowa nie pozwala na rozszerzenie działalności i ogranicza możliwość udzielania świadczeń w warunkach zapewniających pacjentom i pracownikom poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Od 2011 roku trwały starania dotyczące rozbudowy bazy przychodni.
Budowa ruszyła wiosną 2014 roku, a już w grudniu nastąpiło uroczyste otwarcie placówki. Wraz z rozwojem bazy lokalowej, poszerzeniem oferty placówki i zmianami jej struktury dokonano również zmiany nazwy. W lipcu 2015 Przychodnia Leczenia Uzależnień została wpisana do KRS pod nową nazwą SP ZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień.