Pomagać zawsze warto

Takie hasło 5 grudnia ze sceny w audytorium Zakładów Farmaceutycznych Polpharma padło wiele razy. Tego dnia już po raz piętnasty Stowarzyszenie „Można Inaczej” zorganizowało tam Starogardzką Galę Wolontariatu.

Tytułów i wyróżnień wręczono sporo. Wolontariuszami Roku 2019 Gminy Miejskiej Starogard Gdański zostali: Julia Kuchta, Aleksandra Dorau, Marta Chyła, Maciej Szmyt i Jan Sacharuk. Wolontariuszem Roku Powiatu Starogardzkiego wybrano Barbarę Strzyżewską. Wyróżnienia w kategorii Wolontariusz Roku trafiły do: Niny Andrzejuk, Anny Darasewicz, Kingi Kosiedowskiej, Małgorzaty Ozon, Anny Sadowskiej i Beaty Wolf. Wyjątkowy tytuł Osobowości Wolontariackiej otrzymali Marta Wachowska oraz Jerzy Lange. Wyróżnienie specjalne za wolontariat międzynarodowy otrzymali nominowani przez Klub Sportowy Beniaminek 03: Bura, Furkan, Jusuf, Juan i Hawi. Przyznane zostało również wyróżnienie specjalne za inicjatywę wolontariacką, które otrzymała akcja „Pieszo przez bory” zorganizowana przez Sylwię Graban, Patrycję Walczak, Tomasza Zasiewskiego, Marcina Turzyńskiego i Damiana Walczaka.

Wolontariusze Roku 2019 Gminy Miejskiej Starogard Gdański: Julia Kuchta, Aleksandra Dorau, Marta Chyła, Maciej Szmyt i Jan Sacharuk. 

Nagrodzone zostały też placówki wspierające akcję „Kociewiacy dla Hospicjum”: szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe, a także Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Ognisko Pracy Pozaszkolnej.

– To, co Państwo robicie zasługuje na wielki szacunek. Bezinteresownie niesiecie radość drugiemu człowiekowi. Czasem są to drobne gesty, a niekiedy naprawdę olbrzymia pomoc, która wymaga od Was ogromnego zaangażowania, a często również poświęcenia. Każdego dnia jesteście Bohaterami – powiedział zastępca Prezydenta Miasta Starogard Gdański ds. społecznych Maciej Kalinowski.

Podczas gali nie brakowało atrakcji. Dzięki krótkim etiudom przygotowanym przez wolontariuszy i ich podopiecznych mogliśmy się przekonać jak ważna jest w życiu pomoc drugiemu człowiekowi, komunikacja oraz zrozumienie.

Aleksandra Dorau zaśpiewała „Dni, których nie znamy”, a na zakończenie wystąpił zespół Flywheel. Starogardzką Galę Wolontariatu 2019 prowadzili Ewa Serocka i Łukasz Rocławski.

Fot. Małgorzata Rogala

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl