Polsko-ukraińskie projekty wymiany młodzieżowej – ruszył nabór

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży ogłosiła tegoroczny nabór na polsko-ukraińskie projekty wymiany młodzieżowej. Nabór odbywa się w formule online i trwa do 29 lutego 2024 r. do godziny 23:59.

Do wnioskowania uprawnione są organizacje pozarządowe, ale również instytucje oświatowe i publiczne oraz samorządy terytorialne.

W tegorocznej edycji można składać wniosek o sfinansowanie (zasady konkursu przewidują sfinansowanie 100% kosztów projektu) projektu w jednej z dwóch ścieżek:
– wariant A – realizacja projektu z młodzieżą ukraińską i organizacją partnerską z Ukrainy (przyjazd grupy ukraińskiej z Ukrainy do Polski);
– wariant B – realizacja projektu z młodzieżą ukraińską przebywającą w Polsce bez udziału organizacji partnerskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursu dostępne są na stronie internetowej: https://wymianymlodziezy.frse.org.pl/

Organizatorzy konkursu przewidują również organizację dwóch spotkań informacyjnych w formule spotkań online w dniach 17 i 31 stycznia 2024 r.

Rejestracji na wybrane spotkanie można dokonać za pośrednictwem strony internetowej: https://wymianymlodziezy.frse.org.pl/wydarzenia/webinariumpurwm2024/

www.online.frse.org.pl