Polsko-Ukraiński Festiwal Kultury po raz trzeci

Dwadzieścia jeden zespołów wzięło udział w III Polsko-Ukraińskim Festiwalu Kultury, który odbył się w dniach 8-9 czerwca w Truskawcu. Starogard Gdański reprezentowała grupa Canto.

– W Truskawcu byliśmy po raz trzeci. Niestety zawsze jedziemy tam w niepełnym składzie. Nie sposób zebrać wszystkich członków zespołu na tak długi wyjazd – mówi Piotr Ossowski z zespołu Canto.

– Na Ukrainie grało nam się fantastycznie. Jednak gorąca, a raczej upalno-tropikalna aura wygnała publiczność z centralnego placu w bardziej zacienione miejsca. Atmosfera i ludzie cudowni. Zetknięcie się z kulturą Ukrainy, z jej realiami gospodarczymi co roku ciągle zaskakuje – opowiada pan Piotr.

– Zespół Canto zagrał dwa duże koncerty. Przedstawiciele władz miasta Truskawiec oraz partnerskiego miasta Borysław byli pod wrażeniem. Niektórzy słuchali i oglądali nas po raz trzeci… Reprezentowanie na tej imprezie Starogardu uważam za udane – podsumowuje Piotr Ossowski.

Podczas uroczystego otawrcia III Polsko-Ukraińskiego Festiwalu Kultury przedstawiciele Starogardu Gdańskiego i miasta Borysław (Ukraina ob. Lwowski) podpisali list intencyjny, który może być dobrym początkiem do nawiązania między nimi współpracy partnerskiej.

Festiwal zorganizował Konwent Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina, którego Gmina Miejska Starogard Gdański jest członkiem. Współorganizatorem była Truskawiecka Rada Miejska.

Cały projekt pn. „Polsko-Ukraiński Festiwal Kultury w Truskawcu“ współfinansowany jest w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku.