Północny wariant obwodnicy wykluczony

Prace nad studium korytarzowym obwodnicy Starogardu Gdańskiego właśnie zakończono. W kolejnym etapie północny wariant nie będzie już brany pod uwagę.

Firma Transprojekt Gdanski sp. z o.o. przeanalizowała wszystkie cztery warianty obwodnicy pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym. Sprawdziła liczbę przejeżdżających przez miasto pojazdów oraz stan zagospodarowania terenu, czyli ile budynków, leży na trasie planowanej drogi. Opracowała też prognozę ruchu dla każdego z czterech wariantów. W wyniku tych analiz ustalono, że najmniej korzystny w realizacji jest wariant północny – zarówno ze względu na uwarunkowania techniczne, ekonomiczne, jak i społeczne i środowiskowe. Z tego względu ten wariant nie będzie już brany pod uwagę.

Trzy pozostałe południowe propozycje przebiegu trasy szybkiego ruchu przejdą do drugiego etapu prac – studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. Zostaną poddane bardziej szczegółowym analizom w celu ustalenia ostatecznego wariantu. O tym, którędy pobiegnie starogardzka obwodnica zadecyduje Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad w Warszawie. Wyboru dokona najprawdopodobniej na początku przyszłego roku.

Dla przypomnienia, władze miasta, podobnie jak władze gminy wiejskiej opowiedziały się za wariantem trzecim, w którym trasa drogi szybkiego ruchu jest najbardziej oddalona na południe od Starogardu i wydaje się najmniej uciążliwa dla mieszkańców miasta.

Jednocześnie informujemy, że w czerwcu niezależne przedsiębiorstwo – Instytut PBS Sp. z o.o. z Sopotu przeprowadzi wśród mieszkańców Starogardu badania opinii publicznej na temat oceny funkcjonalności i obecnego stanu dróg w rejonie miasta. Więcej informacji na stronie http://obwodnica-starogardgd.pl/viewtopic.php?p=92#92

Szczegółowe wyniki analizy przedstawione zostaną w zakładce „Obwodnica” i na stronie www.obwodnica-starogard.pl

 

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl