Policja i Straż Miejska nadal działają razem

Ochrona porządku publicznego musi być skuteczna. Żeby udawało się to w pełni, jednostki, które o niego dbają powinny działać wspólnie. Nasze miasto nie ma z tym problemu. W piątek (27 stycznia) prezydent Janusz Stankowiak i inspektor Bogusław Ziemba przedłużyli porozumienie w sprawie zasad współpracy Straży Miejskiej z Komendą Powiatową Policji w Starogardzie Gdańskim.

Policja i Straż Miejska prowadzą wspólne przedsięwzięcia mające na celu dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców. Dotyczy to zwłaszcza działań prewencyjnych oraz wymiany informacji. Jednostki udzielają sobie wzajemnej pomocy. Przede wszystkim w porozumieniu planują i koordynują rozmieszczenie swoich służb na terenie miasta. Razem dbają o codzienne zapewnienie spokoju i porządku. Zabezpieczają także miejsca zgromadzeń, czy przyjazdu delegacji państwowych. Zawsze wspólnie zapewniają bezpieczeństwo podczas imprez masowych, artystycznych, rozrywkowych, sportowych. Porozumiewają się w sprawach zabezpieczania ruchu drogowego, miejsc wypadków i przestępstw oraz kontroli prawidłowości oznakowania ulic i posesji, a także stanu czystości.

Przedstawiciele Straży Miejskiej i Policji razem spotykają się z mieszkańcami miasta, wysłuchują ich problemów, po czym starają się znaleźć wyjście oraz udzielić pomocy.

Jednostki pozostają ze sobą w nieustannym kontakcie. Dbanie o stałą łączność jest jednym z ich priorytetów.

Funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej biorą udział we wspólnych ćwiczeniach, co na pewno pozwala im na jeszcze bardziej efektywną współpracę. O jej organizację i nadzór dbają Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji oraz Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Starogardzie Gdańskim.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl