Pokaż, co potrafisz

Starogardzkie Centrum Kultury po raz kolejny organizuje konkurs talentów pn. „UTALENTOWANI”. Do 28 lutego 2021 r. przyjmowane są zgłoszenia osób śpiewających, grających, tańczących i zajmujących się innymi dziedzinami artystycznymi. Wiek dowolny. W finale zwycięzca otrzyma nagrodę wartości 500 zł.

W zgłoszeniu musi znajdować się:
– imię i nazwisko,
– kilka słów o sobie lub zgłaszanej grupie,
– nazwa prezentacji oraz kategoria występu np. muzyka, taniec,
– nr kontaktowy, w przypadku osoby niepełnoletniej nr telefonu rodzica/opiekuna,
– w przypadku osoby niepełnoletniej podpisana zgoda rodzica/opiekuna na
udział w konkursie.

Zgłoszenie można wysłać mailowo na adres: organizacjaimprez.sck@gmail.com lub dostarczyć osobiście własnoręcznie napisane zgłoszenie w kopercie z dopiskiem „Utalentowani” do recepcji SCK, do 28 lutego 2021 r.

Na początku marca odbędą się przesłuchania, podczas których jury wybierze finalistów.

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią Covid-19, Starogardzkie Centrum Kultury zorganizuje nagranie reportażu filmowego, w którym zaprezentują się wybrani przez jury finaliści. Na tym etapie zostaną wybrani najlepsi, którzy otrzymają puchar i nagrody.

Wielki finał konkursu „UTALENTOWANI” zostanie pokazany w internecie na kanałach SCK (Facebook https://www.facebook.com/sck.stg i YouTube https://www.youtube.com/channel/UCFKiSJaH0Sd7xZZyWRq_4dw) oraz stronie www.sck.art.pl

Regulamin konkursu dostępny na stronie sck.art.pl

/SCK/