Podwórkowe rewolucje czyli zmieniamy swoje otoczenie. Przyjdź na spotkanie!

Stowarzyszenie Starogard 2030 i Gmina Miejska Starogard zapraszają mieszkańców obszaru objętego rewitalizacją na spotkanie informacyjne w sprawie możliwości poprawy wyglądu przydomowych podwórek i zagospodarowania deptaka między Owidzką i Kościuszki. We wtorek 4 sierpnia o godz. 17:00 w Społecznym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Kościuszki 65 organizatorzy opowiedzą, na czym polega projekt i przedstawią harmonogram warsztatów.

Przemiana podwórek przylegających do domów przy ulicy Kościuszki 48, 52, 98 i 129, Piłsudskiego 20 oraz Owidzkiej 14 i 4 odbędzie się w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego”. W 2018 roku Miasto rozpoczęło modernizację Starego Miasta. Projekt objął przebudowę ulic: Chojnickiej (od Rynku do ul. Krzywej), Kellera, Koziej, Paderewskiego, Placu 16 Dywizji, Rycerskiej, Sambora, Spichrzowej i Szewskiej oraz 30 kamienic. W budynkach modernizowane są fundamenty, dach, klatki schodowe, elewacje a w części – przydomowe podwórka. W ramach zadania powstaje także deptak między ulicami Kościuszki i Owidzką. Zostaną przy nim zamontowane między innymi urządzenia siłowni zewnętrznej i niewielkiego placu zabaw.

Zarówno deptak, jak i podwórka będą przedmiotem serii warsztatów projektowych, które rozpoczną się spotkaniem informacyjnym, organizowanym przez Stowarzyszenie 2030, we wtorek 4 sierpnia o godz. 17:00 w Społecznym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Kościuszki 65. Po wprowadzeniu, na którym uczestnicy dowiedzą się, na czym polega rewitalizacja i jak będzie przebiegać w Starogardzie, projektanci wspólnie z mieszkańcami przygotują koncepcje nasadzeń przy deptaku oraz zagospodarowania podwórek przy modernizowanych kamienicach. W ramach projektu „Podwórkowe rewolucje – współtworzymy naszą przestrzeń” organizatorzy spotkania zapytają domowników o to, jak chcieliby by wyglądało ich najbliższe otoczenie, czy potrzebna jest im wiata śmietnikowa, ławeczka, trzepak, a może dobrze usytuowane linki do wieszania prania? Czy wolą zwykłą trawę wokół domu, czy raczej kwiatowe rabaty, ozdobne krzewy lub drzewa?

Przy ul. Piłsudskiego 20 rewitalizacją objęte zostaną zarówno tereny zielone przed budynkiem, jak i podwórko schowane za nim

– Mieszkańcy będą mogli zdecydować o tym, jak ma wyglądać ich przydomowa przestrzeń, wybrać małą architekturę, jaka pojawi się na podwórkach, a także gatunki roślin, które zostaną nasadzone. Jeśli zechcą, będą też uczestniczyć w samym ich sadzeniu – informuje Anna Lembicz ze Stowarzyszenia Starogard 2030. – Chodzi o to, aby wspólnymi siłami nadać tym zdegradowanym przestrzeniom nowego wyglądu, który będzie odpowiadać przede wszystkim samym ich użytkownikom. Chcemy uczynić te miejsca przyjaznymi i bardziej funkcjonalnymi – dodaje realizatorka „Podwórkowych rewolucji”.

Na spotkanie informacyjne zaproszeni są przede wszystkim mieszkańcy obszaru objętego rewitalizacją, którzy zechcą włączyć się w to działanie. Uczestnicy dowiedzą się na czym będzie polegało ich zadanie i jakimi środkami mogą dysponować przy projektowaniu zieleni w trakcie urządzania wskazanych w projekcie ogrodów podwórkowych pomiędzy kamienicami.

To samo dotyczyć będzie również deptaka, który powstaje pomiędzy ul. Kościuszki i Owidzką. Tutaj również koncepcja zagospodarowania terenów zielonych powstanie w ścisłej współpracy z jej użytkownikami. Dlatego na spotkaniu we wtorek 4 sierpnia mile widziani będą wszyscy mieszkańcy ulic Kościuszki i Owidzkiej.

Rewolucje podwórkowe polegać będą nie tylko na nasadzeniu nowych roślin, ale również organizacji przestrzeni pod względem jej funkcjonalności

– Po spotkaniu informacyjnym, na którym przedstawimy zasady współpracy, planujemy zorganizować warsztaty projektowe dla wszystkich mieszkańców, którzy zaangażują się w ten projekt – wyjaśnia dalej Anna Lembicz. – Bardzo zależy nam na tym, by jak najwięcej osób zgłosiło się do współpracy i zechciało uczestniczyć w kształtowaniu przestrzeni w swoim miejscu zamieszkania. Mamy nadzieję, że osobisty wkład w projektowanie i zaangażowanie w urządzanie otoczenia spowodują, że mieszkańcy obszaru rewitalizacji w przyszłości dołożą wszelkich starań, aby wspólna praca nie poszła na marne, a wyremontowane podwórka oraz deptak będą dzięki temu bardziej zadbane – zachęcając do udziału w warsztatach, dodała Anna Lembicz.

Projekt „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego” finansowany jest ze środków unijnych. Na modernizację podwórek przewiduje się ok. 400 tys. zł. Dodatkowe 120 tys. pochodzi z instrumentu elastyczności, którego realizatorem jest Stowarzyszenie Starogard 2030.

Po rewolucjach podwórkowych w ramach projektu Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego 7 zaniedbanych ogrodów zamieni się w przyjazne oazy zieleni.