Podsumowanie debaty „Pieszy – Rowerzysta –Kierowca – wspólna przestrzeń”

Wzajemny szacunek uczestników ruch, bezpieczeństwo oraz infrastruktura rowerowa były tematem dyskusji podczas debaty pt.: „Pieszy – Rowerzysta –Kierowca – wspólna przestrzeń”. 

W debacie, która odbyła się 19 września br. z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu  w audytorium Zakładów Farmaceutycznych Polpharma SA w Starogardzie Gdańskim wzięło udział ok. 30 osób.

Przewodnicząca Starogardzkiej Rady Rowerowej – Sylwia Ossowska przedstawiła założenia funkcjonowania Rady. Jako najważniejsze potrzeby określono zdefiniowanie standardów wykonywania infrastruktury oraz stworzenie polityki rowerowej w mieście.

Ze względu na to, że Rada ma tylko charakter doradczy, wyniki jej pracy nie zawsze przekładają się na realizację działań. Uczestnicy wspólnie stwierdzili, że, wzorem innych miast, konieczne jest utworzenie stanowiska Oficera Rowerowego, którego obowiązkami byłoby opiniowanie, nadzorowanie, tworzenie projektów, realizacji działań związanych z ruchem rowerowym.

Najważniejszym obecnie zadaniem Rady jest udział w tworzeniu Programu Systemu Dróg Rowerowych w Starogardzie Gdańskim, za którego wykonanie jest odpowiedzialna firma Trafik. Reprezentanci firmy przedstawili aktualny stan opracowania. Jako jeden z głównych minusów infrastruktury wskazano brak jej spójności, ale za to zauważono dużą liczbę ścieżek rowerowych.

Kolejnym plusem jest spójność miasta, dzięki czemu w kilka minut można dojechać rowerem z obrzeży do jego centrum. Podano, że w latach 2011 – 2015 w Starogardzie Gdańskim sprawcami kolizji czy wypadków w 40 % byli rowerzyści, a w 60% kierowcy.

Pozostałe wnioski, uwagi, sugestie, które pojawiły się wśród uczestników debaty to:

– zamieszczenie na stronie internetowej informacji nt. planów Rady Rowerowej oraz podsumowania realizacji uwag i sugestii trafiających na adres rower@um.starogard.pl,
– propagowanie działalności Rady Rowerowej w postaci artykułów w bezpłatnych czasopismach, broszurach dystrybuowanych na terenie miasta, aby dotrzeć do szerszej liczby mieszkańców,
– w uzasadnionych przypadkach zmniejszenie liczby stosowanych znaków drogowych, np. nie stosować równocześnie znaku „ścieżka rowerowa” oraz „zakaz ruchu rowerów” przy drodze,
– poprawę infrastruktury rowerowej podczas rewitalizacji Parku Miejskiego,
– przeanalizowanie możliwości zaprojektowania dedykowanych dla Starogardu Gdańskiego stojaków rowerowych, które stałyby się wizytówką miasta,
– konieczność zmiany koncepcji Budżetu Obywatelskiego, tak, aby projekty, które miałyby być wykonywane na obszarze 2 czy 3 rejonów, miały szanse na realizację,
– konieczność utrzymania czystości (np. usunięcie piasku) na drogach i drogach rowerowych,
– wskazano zasadność przeprowadzenia kampanii edukacyjnej dla wszystkich grup uczestników ruchu drogowego,
– przedstawiciele Policji Marek Wojak oraz Straży Miejskiej Krystyna Kwidzińska-Kulas zwrócili uwagę na zachowanie na skrzyżowaniach szczególnej ostrożności zarówno przez kierowców, rowerzystów oraz pieszych
– zwrócono uwagę na konieczność równoczesnego włączania światła zielonego dla kierowcy skręcającego w prawo oraz pieszych przechodzących przez ulicę poprzeczną.

W debacie wzięli udział przedstawiciele Starogardzkiej Rady Rowerowej: Sylwia Ossowska, Krystyna Kwidzińska-Kulas, Sebastian Brauer, Małgorzata Kwiatkowska, Anna Muchowska, Marek Wojak z Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim, przedstawiciele firmy Trafik, Krystian Pichowski i Marcin Trzewik z Grupy Kolarskiej Starogard oraz pracownicy Zakładów Farmaceutycznych Polpharma.

Anna Więckiewicz

Wydział Informacji Społecznej anna.wieckiewicz@um.starogard.pl