Podsumowanie akcji „Bezpieczna droga do szkoły”

Wzorem lat ubiegłych Prefektura Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego prowadziła  akcję „Bezpieczna droga do szkoły”. W tym roku koordynatorem była Straż Miejska w Kartuzach.

Poza Kartuzami w akcji brały udział strażniczki i strażnicy naszego miasta a także z Sopotu, Władysławowa, Chojnic, Pruszcza Gdańskiego, Kościerzyny, Kosakowa, Władysławowa, Tczewa, Gdyni, Kościerzyny, Słupska, Pelplina i Kwidzyna.

Akcja podzielona była na dwa etapy. Pierwszy trwał między 22 a 31 sierpnia i polegał na przeglądzie infrastruktury przyszkolnej. Kontroli podlegało oznakowanie i oświetlenie przejść dla pieszych, stan chodników, ogrodzeń, barierek i innych zabezpieczeń. Sprawdzano, czy stojące przy przejściu dziecko jest widoczne dla kierowców zbliżających się do przejścia dla pieszych. Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia przekazywano do podmiotów odpowiedzialnych za ich usunięcie.

Drugi etap trwający od 1 do 16 września został przedłużony zgodnie z oczekiwaniami niektórych placówek oświatowych do końca września. W okresie tym strażnicy patrolowali tereny w pobliżu szkół zwracając uwagę na przechodzące przez jezdnię dzieci. W przypadku dużego natężenia ruchu pomagali im przejść przez jezdnię. Zwracano i podejmowano interwencję wobec kierowców nieprawidłowo parkujących jak również zatrzymujących się i wypuszczających dzieci z samochodów w sposób stwarzający zagrożenie. Dokonano kontroli motorowerzystów, rowerzystów i korzystających z hulajnóg i środków transportu osobistego.

Poza kontrolami i interwencjami w obrębie szkół strażnicy prowadzili działania edukacyjne. Spotykali się z dziećmi w placówkach oświatowych w trakcie których przeprowadzili pogadanki na temat bezpieczeństwa w trakcie drogi do i ze szkoły. Spotkania odbyły się nie tylko w szkołach ale również w przedszkolach.

Dotychczasowe działania prowadzone w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” nie kończą działań Straży Miejskich i Gminnych Województwa Pomorskiego. Funkcjonariusze przez cały rok szkolny będą sprawdzać otoczenie szkół i dbać o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

Materiał prasowy: Straż Miejska w Starogardzie Gdańskim