Podsumowali rok wspólnych działań Miasta i Politechniki Gdańskiej

Nowe narzędzia do pomiaru i prognozy jakości powietrza oraz dostęp do rozbudowanej bazy danych to wymierne skutki udziału Miasta w  projekcie badawczo – rozwojowym „e-Pionier II”. W piątek, 18 grudnia przedstawiciele firmy wykonawczej Excento – spółki celowej Politechniki Gdańskiej oraz starogardzkiego magistratu podsumowali rok współpracy Miasta z Politechniką i nakreślili jej przeszłe priorytety.

Spotkanie podsumowujące działania podjęte w ramach projektu badawczo-rozwojowego  „e-Pionier II”, odbyło się w siedzibie Urzędu Miasta w Starogardzie Gdańskim 18 grudnia 2020 roku. ( więcej o projekcie pisaliśmy  tutaj: https://starogard.pl/o-jakosci-powietrza-na-biezaco-93882/). Uczestniczyli w nim wiceprezydent Tadeusz Błędzki, Sebastian Brauer – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska oraz przedstawiciele Politechniki Gdańskiej i firmy Excento – wykonawcy zadania.

Współpraca Miasta z Politechniką Gdańską rozpoczęła się w maju 2019 roku. Po podpisaniu umowy Miasto przystąpiło do projektu, którego celem było wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym np. w celu ostrzegania mieszkańców o alertach smogowych. Polegały one na zainstalowaniu na terenie miasta narzędzi (mierników i wyświetlacza LED) służących do obserwacji zarówno aktualnej jakości powietrza, jak i tworzenia oraz śledzenia prognozy na najbliższe 24 godziny (dostępne pod linkiem http://starogard.powietrze.sensorbox.pl/map). Podjęte przez Miasto we współpracy z naukowcami działania wpisały się we współczesny trend rozwoju inteligentnych miast (ang. smart city), czyli takich, w których wykorzystuje się technologie informacyjno-komunikacyjne dla zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej i jej komponentów składowych, a także podniesienia świadomości mieszkańców na temat roli tychże technologii w poprawie jakości i standardu ich życia.

Przedstawiciele Politechniki zaprezentowali wyniki badań wykonanych w ramach projektu e-Pionier

Jak podkreślali podczas piątkowego spotkania przedstawiciele PG i Excento – w wyniku prac badawczo-rozwojowych dla wdrażanego w Starogardzie Gdańskim rozwiązania udało się osiągnąć niepewność pomiarową zbliżoną do metody referencyjnej pomiaru jakości powietrza, co przy szerokiej funkcjonalności samego narzędzia, stanowi innowację na skalę ogólnopolską. Dzięki projektowi gmina uzyskała dostęp do rozbudowanej bazy danych z pomiarami z możliwością szczegółowego śledzenia parametrów dla poszczególnych zanieczyszczeń powietrza zarejestrowanych przez mierniki (w formie tabel i wykresów).

Wykonawcy podkreślili również iż, wdrożone narzędzie, pomimo iż samo w sobie nie jest w stanie poprawić jakości powietrza, pozwala Miastu lepiej diagnozować i obrazować skalę problemu zanieczyszczenia powietrza, a co za tym idzie określić obszary miasta, w których to zjawisko jest najbardziej odczuwalne. Dzięki czemu może skuteczniej ustalić jego przyczyny i mu przeciwdziałać.

Wykonawcy projektu e-Pionier omówili promilem smogu na terenie Polsk

W sumie w ramach projektu na terenie Starogardu zainstalowano 4 mierniki jakości powietrza: w okolicy budynku przy ul. Kościuszki 65, na budynku PSP nr 3 przy ul. Traugutta, na terenie zamiejscowych oddziałów przedszkolnych przy ul. Sienkiewicza oraz na terenie Przedszkola Niepublicznego „Bajkowy Domek” przy ul. Skarszewskiej. Każde urządzenie wyposażone jest w czujniki do pomiaru stężenia pyłu PM10, pyłu PM2,5, SO2, NO2 oraz ozonu. Dodatkowo w sąsiedztwie Urzędu Miasta ustawiono wyświetlacz LED, na którym w uproszczonej formie graficznej prezentowana jest informacja o aktualnej jakości powietrza oraz prognoza jakości powietrza na najbliższe 24h.

Gmina nie poniosła żadnych kosztów w związku z realizowanym projektem. Całość sfinansowała spółka Excento dzięki środkom pozyskanym z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Miasto będzie miało możliwość kontynowania współpracy z Politechniką Gdańską na preferencyjnych warunkach

Wykonawcy z dumą poinformowali przedstawicieli Miasta, iż osiągnięte w trakcie badań wyniki, pozwalają im narzędzie skomercjalizować i wprowadzić na rynek jako gotowy produkt do sprzedaży.

Zainstalowany w mieście system nieodpłatnie działać będzie do końca obecnego sezonu grzewczego, czyli do końca marca, początku kwietnia 2021 roku. Potem Miasto planuje podjąć dalsze rozmowy w kwestii kontynuacji podjętych w ramach projektu działań. Jako że Starogard jest partnerem projektu, realizatorzy zapowiedzieli, że będą mogli zaoferować mu preferencyjne warunki dalszej współpracy. 

Spotkanie podsumowujące projekt e-Pionier odbyło się 18 grudnia w Urzędzie Miasta

 

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl