Podpisano umowę wykonania studium dla obwodnicy Starogardu Gd.

W dniu 19 czerwca 2015 r. o godz. 9.00 w sali Urzędu Miasta Starogard Gdański doszło do podpisania  umowy na wykonanie Studium korytarzowego oraz studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Obwodnicy Starogardu Gdańskiego na parametrach drogi GP. W podpisaniu umowy uczestniczyły Strony:
Prezydent Miasta Starogardu Gdańskiego- Janusz Stankowiaka
Przy udziale:
Przedstawicieli Zarządu Powiatu  Starogardzkiego: Leszka Burczyka – Starosty Starogardzkiego,  Patryka Gabriela – Członek Zarządu,
Wójta Gminy- Stanisława Połoma
ze strony Wykonawcy Dyrektor Spółki –  Marek Rytlewski
Przy podpisaniu umowy obecny był   Dyrektor  GDDKiA  oddziału Gdańsk  p. Robert Marszałek.
Wykonawcą Opracowań w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego została firma: Transprojekt Gdański Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
Wartość umowy wynosi 886 830,00 zł brutto.

W zakresie umowy Wykonawca wykona  następujące  opracowania:
1. Studium korytarzowe wraz z analizą wielokryterialną  (4 warianty przebiegu Obwodnicy Starogardu Gdańskiego), badania ruchy, konsultacje społeczne.
2. Studium techniczno–ekonomiczno-środowiskowe dla wybranego wariantu przebiegu Obwodnicy (min. badania geologiczne, rozwiązania techniczne drogi i obiektów inżynieryjnych).
3. Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Czas realizacji umowy: 12 miesięcy od podpisania umowy.