Podpisanie Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego

W dniu 29 czerwca 2015r. nastąpiło podpisanie Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego na Sesji Sejmiku w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku. Porozumienie podpisali ze strony Samorządu Województwa Pomorskiego Marszałek Mieczysław Struk i Wicemarszałek Wiesław Byczkowski, ze strony Gminy Miejskiej Starogard Gdański Zastępca Prezydenta Miasta Przemysław Biesek-Talewski. Porozumienie dotyczy przyrzeczenia środków o dofinansowanie z Unii Europejskiej przyszłych inwestycji realizowanych w Starogardzie Gdańskim i są to:
1. Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim.
2. Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych wraz z retencjonowaniem wody na terenie MOF Starogard Gd.
3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii.
4. Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru.
5. Redukcja niskiej emisji w Starogardzie Gdańskim poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczej.
6. Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogard Gdański.

program-regionalny
miejski-obszar-funkcjonalny

Wydział Informacji Społecznej

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl