Podpisane porozumienie w sprawie praktyk dla studentów PSW oraz przystąpienie Miasta do Rady Interesariuszy

Na spotkaniu z prorektorem Pomorskiej Szkoły Wyższej dr Jakubem Kuflem oraz dyrektorem Jackiem Łepkiem, Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak w towarzystwie swojego zastępcy ds. techniczno-inwestycyjnych Tadeusza Błędzkiego podpisał porozumienie w sprawie praktyk dla studentów uczelni oraz o przystąpieniu Miasta do Rady Interesariuszy.

Porozumienie prezentuje stanowiska Członków w sprawie przydatności dla potrzeb otoczenia społecznego Uczelni oferowanych przezeń programów studiów, kompetencji profesjonalnych uzyskiwanych przez absolwentów i studentów, którzy odbyli praktyki zawodowe. Rada stanowi środowisko opiniotwórcze. Głos Członków Rady jest istotną wskazówką dla władz Uczelni, podejmujących decyzje o kierunkach rozwoju jednostki i ofercie dydaktycznej.

Anna Więckiewicz

Wydział Informacji Społecznej anna.wieckiewicz@um.starogard.pl