Podpisali umowę na budowę miasteczka rowerowego

Starogard stawia na bezpieczeństwo. Na przełomie lipca i sierpnia br. ruszy budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 3. Wcześniej wykonawca wyznaczy trzy nowe przejścia dla pieszych w ciągu ulic ks. Kalinowskiego i Świętojańskiej. Zadanie wykona firma STRABAG z Pruszkowa. 9 marca Prezydent Miasta podpisał z wykonawcą umowę.

Budowa miasteczk ruchu drogowego w Starogardzie Gdańskim będzie kosztować ponad 750 tyś. zł. Prawie 70 tys. zł Miasto zapłaci za wyznaczenie trzech dodatkowych przejść dla pieszych i budowę chodników pomiędzy nimi. Jednak tylko połowa tej kwoty pochodzić będzie z miejskiego budżetu. Ponad 450 tyś zł Miastu udało się pozyskać z Funduszu Spójności.

Czas realizacji – 8 miesięcy od daty podpisania umowy

Inwestycję w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zrealizuje firma STRABAG z Pruszkowa, która w przetargu zaproponowała najkorzystniejszą ofertę. W czwartek 9 marca br. prezydent miasta Janusz Stankowiak podpisał z pełnomocnikiem firmy Łukaszem Żabierkiem umowę na realizację inwestycji. Przy podpisywaniu umowy obecni byli również dyrektor finansowy oddziału firmy Michał Kubiak, kierownik budowy Jacek Łoński oraz wiceprezydent Tadeusz Błędzki.

Podpisanie umowy z wykonawcą firmą STRABAG na budowę miasteczka rowerowego

Wykonawca ma 8 miesięcy na realizację inwestycji. Jego pierwszym zadaniem będzie sporządzenie projektu. Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń – prawdopodobnie na przełomie lipca i sierpnia, kiedy dzieci i młodzież przebywać będą na wakacjach, rozpocznie budowę miasteczka. Wcześniej jednak, bo już na wiosnę planuje wyznaczyć trzy przejścia dla pieszych.  Dwa powstaną w ciągu ulicy ks. Kalinowskiego i jeden w ul. Świętojańskiej. Miedzy nimi Wykonawca wybuduje chodniki. 

Miejsca wyznaczonych przejść dla pieszych

Profesjonalne miejsce do nauki jazdy na rowerze

Miasteczko rowerowe powstanie przy Szkole Podstawowej nr 3 na terenie o powierzchni ponad 1,8 ha. Pojawią się tam zminiaturyzowane jezdnie o nawierzchni bitumicznej ze skrzyżowaniami równorzędnymi, skrzyżowaniem z drogą podporządkowaną, skrzyżowaniem z pierwszeństwem łamanym, skrzyżowaniem z ruchem okrężnym oraz skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną.

Powstaną odcinki dla ruchu jednokierunkowego i mini przejazd kolejowy. Przy jezdniach wybudowane zostaną chodniki, przejścia dla pieszych, w tym z sygnalizacją świetlną oraz przejścia wyniesione. Teren miasteczka zostanie oświetlony lampami parkowymi z oprawami LED z regulacją mocy i możliwością ograniczenia świecenia w godzinach nocnych. Teren zostanie uporządkowany, pojawi się mała architektura oraz kamery monitorujące.

Jakość, komfort i bezpieczeństwo

Przykładowe rozwiązania dla miasteczka rowerowego / przykłada z Poznania/

– Inwestycja trochę się przeciągnęła w czasie, ale warto było poczekać, bo dzięki udziałowi w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko udało nam się pozyskać aż 55% dofinasowania z Funduszu Spójności. Dzięki temu wybudujemy w mieście profesjonalne, bezpieczne i o wysokim standardzie miasteczko do nauki jazdy na rowerze. Dodatkowym elementem zwiększającym bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza dzieci uczęszczających do pobliskich szkół i przedszkoli, będą trzy nowe przejścia dla pieszych – dodatkowy element tego przedsięwzięcia– podkreśla wiceprezydent Tadeusz Błędzki.

Co więcej, dzięki uzyskanemu dofinasowaniu, Wykonawca doposaży szkołę w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego przeznaczone do użytkowania w placówce. Będą to symulator roweru z wymiennym modułem UTO, dwie hulajnogi elektryczne, trenażer reakcji czasu, symulator zderzenia oraz symulator przejścia dla pieszych.

– Każda nieoczywista pomoc dydaktyczna jest niezwykle ważna w dzisiejszym procesie nauczania. Te narzędzia z pewnością przysłużą się do wzrostu świadomości dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznych zachowań na drodze – podsumowuje Wiceprezydent.