Podpisali listy intencyjne o współpracy

30 września br. w starogardzkim Ratuszu lokalne władze samorządowe Miasta, Gminy i Powiatu podpisały listy intencyjne, wyrażając wolę współpracy z Wojskiem Obrony Terytorialnej.

Przez dwa tygodnie od 17 do 30 września 2022 r. na terenie Miasta i Gminy Starogard Gdański oraz okolicznych Lasów Państwowych żołnierze 71 Batalionu Lekkiej Piechoty z Malborka szkolili się w ramach podstawowego zintegrowanego szkolenia wojskowego. Żołnierze stacjonowali na terenie Stada Ogierów. 30 września 2022 roku 31 żołnierzy 71 BLP 7PBOT złożyło uroczystą przysięgę wojskową. Były to pierwsze z wielu planowanych działań w ramach współpracy Miasta, Gminy i Powiatu z Wojskiem Obrony Terytorialnej.

Po przysiędze 30 września br. w Ratuszu na Rynku prezydent miasta Janusz Stankowiak, starosta starogardzki Kazimierz Chyła, wicestarosta Patryk Gabriel i wójt Gminy Starogard Magdalena Forc -Cherek podpisali listy intencyjne, wyrażając wolę podjęcia współpracy z Wojskiem Obrony Terytorialnej. Podjęli ją w trosce o obecne i przyszłe dobro oraz bezpieczeństwo obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności społeczności lokalnej mieszkańców Miasta, Gminy i Powiatu.

Podpisanie listów intencyjnych o współpracy lokalnych samorządów miasta Starogard Gdański, Gminy i Powiatu z Wojskiem Obrony Terytorialnej

Deklaracja współpracy

Strony wyraziły wolę wzajemnego wspierania się oraz współpracy w zakresie propagowania i umacniania wśród mieszkańców Miasta, Gminy i Powiatu wartości i postaw patriotycznych poprzez organizację uroczystości rocznicowych o charakterze państwowym i lokalnym, w szczególności w zakresie ceremoniału i honorowej asysty wojskowej.

Zadeklarowali również wzajemne wsparcie oraz współpracę w zakresie kreowania i propagowania pozytywnego wizerunku stron na płaszczyźnie komunikacji społecznej oraz wychowania patriotycznego i proobronnego dzieci i młodzieży szkół oraz organizacji pozaszkolnych prowadzonych i wspieranych przez Miasto Starogard Gdański, Gminę Starogard Gdański i Starostwo Powiatowe.

Współpraca i wzajemne wsparcie dotyczyć ma również organizacji i realizacji ćwiczeń oraz uroczystości wojskowych żołnierzy 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej na terenie Miasta, Gminy i Powiatu oraz przeciwdziałania i likwidacji skutków katastrof i zagrożeń naturalnych oraz o innym charakterze.

Wojsko Obrony Terytorialnej reprezentował dowódca 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej kmdr Tomasz Laskowski.

Listy intencyjne zostały podpisane w starogardzkim Ratuszu.

fot. Magdalena Dalecka

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl