Planowana likwidacja oddziałów przedszkolnych w PSP 2

Informujemy, że zostały podjęte działania zmierzające do likwidacji oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Starogardzie Gdańskim z dniem 31 sierpnia 2019 r. W wyniku planowanych zmian uczniowie klas I – VIII nadal będą mieli możliwość kontynuowania nauki w tej placówce, w kolejnym roku szkolnym.

W związku z planowanymi zmianami dotyczącymi PSP 2 nie zostanie przeprowadzona w tej placówce rekrutacja do oddziałów przedszkolnych, czyli „0” na rok szkolny 2019/2020. Do rodziców/opiekunów prawnych wszystkich uczniów i wychowanków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 wystosowano pisemne zawiadomienia w tej sprawie. Informacja o zamiarze likwidacji oddziałów „0” została przekazana rodzicom i opiekunom prawnym także podczas wywiadówek organizowanych przed feriami. O opinię na temat zmian poproszono Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku oraz reprezentatywne związki zawodowe nauczycieli.

Ogłoszenie na ten temat można znaleźć pod adresem: https://starogard.pl/planowana-likwidacja-oddzialow-przedszkolnych-w-psp-2-ogloszenie-71341/

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl