Plan na przebudowę przejazdu kolejowego

Wiadukt czy tunel? Jak będzie wyglądać w przyszłości przejazd kolejowy w Starogardzie Gdańskim? Na to pytanie odpowiedzi szuka Inwestor czyli Polskie Koleje Państwowe PLK S.A., który zaprezentował Miastu dwa rozwiązania do wyboru.

Przejazd przez tory kolejowe w Starogardzie Gdańskim od lat prosi się o modernizację. Jego przebudowa jest konieczna nie tylko ze względu na poprawę bezpieczeństwa kierowców i pieszych, ale również z uwagi na pojawiające się korki na drodze krajowej 22 – zawsze przy zamkniętych rogatkach. Przebudowa tego przejazdu na bezkolizyjne skrzyżowanie w znacznym stopniu poprawi płynność ruchu w tym obszarze miasta.

Pod koniec kwietnia br. przedstawiciele PKP PLK i biura projektowego Transprojekt Gdański przedstawili Miastu dwie koncepcje przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej, tj. ul. Skarszewskiej z linią kolejową nr 203. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg (PZD). Przebudowa przejazdu kolejowego wiąże się ściśle z planowaną elektryfikacją linii nr 203 na odcinku Tczew – Czersk oraz przygotowywaną przez PKP PLK SA dokumentacją projektową tej modernizacji w ramach projektu „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów w sieci TEN-T”. Elektryfikacja linii ma zapewnić nowe możliwości dla kolei w regionie i skrócić czas podróży z Czerska do Tczewa nawet o około 25 minut.

Przedmiotem inwestycji ma być przebudowa 15 stacji i przystanków na liniach 203 i 215, m. in. w Starogardzie Gdańskim, Czarnej Wodzie i Czersku. PLK m.in. planuje podwyższyć perony na wymienionych stacjach, co ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągów oraz udostępnić je dla podróżnych o ograniczonych możliwościach poruszania się. Dostęp do nich ułatwić mają specjalne pochylnie oraz windy z przejść podziemnych, m. in. na stacji Starogard Gdański. Przygotowywana dokumentacja obejmie również remont, przebudowę lub budowę ponad 130 nowych wiaduktów, mostów oraz przejść pod torami, aby pociągi mogły jeździć sprawniej, szybciej i ciszej. Dotyczy to również naszego miasta. PKP PLK S.A. zaproponowała dwa rozwiązania.

Schemat wiaduktu w stronę Tczewa

Pierwsze prezentuje budowę wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nad zelektryfikowaną linią kolejową. Niestety ze względu na konieczność zachowania odpowiedniej skrajni pionowej estakady przy zachowaniu maksymalnych dopuszczalnych spadków podłużnych dla tej drogi, zaprezentowany obiekt miałby bardzo duże rozmiary. Zastosowanie tego wariantu dla przebudowy skrzyżowania wiązałaby się z koniecznością ingerencji w przebieg drogi krajowej i podwyższeniem jej niwelety w miejscu ronda o ok. 1m.

Schemat wiaduktu w stronę ronda Jana Wałaszewskiego

Jak widać na rysunkach wiadukt ingerowałby mocno w obecną przestrzeń miejską, negatywnie wpływając na jej odbiór. Niemal całkowicie przesłoniłby front hotelu REN, Destylarni Sobieski, a także ograniczyłby widok z budynków usytuowanych w jej ciągu. Jego budowa wiązałaby się z ogromnymi kosztami. Dlatego PKP PLK S.A. przygotowało drugi wariant możliwej przebudowy tego skrzyżowania.

Schemat wiaduktu w stronę Hotelu REN

Niestety wiąże się on ze znaczną ingerencją w istniejący układ dróg miejskich i sprowadza do przeprowadzenia ruchu kołowego pod linią kolejową. Przejazd odbywałby się tunelem biegnącym pod torami mniej więcej w połowie odcinka ulicy Kolejowej, pomiędzy ul. Skarszewską, a budynkiem Dworca PKP. Ulica zostałaby obniżona do miejsca, w którym powstałoby nowe rondo, prowadzące do tunelu. Podziemny przejazd wychodziłby więc z ulicy Kolejowej, a kończył wjazdem w ulicę Nagórskiego.

Skutkiem tego rozwiązania będzie likwidacja „małego parku” przy budynku Straży Miejskiej, a ul. Osiedlowa podczas przebudowy nie zostanie połączona z ul. Kolejową zgodnie z założeniami niedawno opracowanej dokumentacji. Nie będzie też możliwości wyznaczenia sporej liczby miejsc parkingowych w tym rejonie.

Zakres przebudowy i ingerencji w układ drogowy miasta przy budowie tunelu.

W przypadku tego wariantu istnieje też konieczność włączenia przejazdu tunelem do przebiegu drogi powiatowej, gdyż linia kolejowa przecina się właśnie z tą drogą. PZD nie zgadza się na takie rozwiązanie, gdyż nie chce zarządzać odcinkiem drogi, który przebiega pod linią kolejową.

W przypadku braku porozumienia co do wyboru jednego z dwóch wariantów i przejęcia przez PZD przebudowywanego układu drogowego w utrzymanie, przedstawiciele PKP PLK proponują jeszcze jedno wyjście z sytuacji. Wystąpią o zgodę na odstępstwo od konieczności stosowania aktualnych przepisów technicznych i pozostawienie przejazdu kolejowego w Starogardzie Gdańskim jako kolizyjnego, czyli tak jak jest obecnie, poprawiając tylko infrastrukturę związaną ze sterowaniem ruchu kolejowego.

Zakres przebudowy i ingerencji w układ drogowy miasta przy budowie tunelu.

W tych okolicznościach, Prezydent Miasta, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, podjął wstępną decyzję, że w przypadku przyjęcia do realizacji wariantu II i braku zgody PZD, Miasto przejmie odpowiedzialność za utrzymanie przebudowanego układu drogowego i to na dłuższym odcinku, a mianowicie od samego ronda na DK22 do skrzyżowania z ul. Derdowskiego.

Realizacja przyjętej ostatecznie koncepcji przebudowy przejazdu kolejowego w Starogardzie Gdańskim planowana jest podczas realizacji zadania „Prace na linii kolejowej nr 203 na odcinku Tczew – Czersk”. Zgodnie z przyjętym przez PKP PLK S.A. harmonogramem zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę zaplanowano na koniec roku 2023. Prace związane z elektryfikacją linii na podstawie opracowanej dokumentacji zaplanowane są na lata 2024 – 2027.

Dodatkowo w ramach tej inwestycji planowana jest przebudowa przejazdu kolejowego na ul. Kochanki, który zgodnie z wnioskiem Miasta również ma być bezkolizyjny. Ruch kołowy ma być poprowadzony pod linią kolejową.

Tadeusz Błędzki zastępca prezydenta ds techniczno-inwestycyjnych

– Jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami PKP PLK S.A. Zależy nam bardzo na tym, aby poprawić płynność ruchu i bezpieczeństwo w tym rejonie miasta. Plany kolei państwowych są optymistyczne i cieszą nas bardzo, zwłaszcza że mamy świeżo wyremontowany dworzec PKP i remont zarówno przejazdu kolejowego, jak i peronów byłby dopełnieniem tej ważnej dla miasta inwestycji. Mamy nadzieję, że dzięki temu przedsięwzięciu kolej w Starogardzie Gdańskim stanie się istotnie atrakcyjniejszym i konkurencyjnym środkiem transportu. Prezentujemy obie koncepcje, aby mieszkańcy mogli zapoznać się z tymi plami i mieć w świadomości, że mimo wielu chęci, nie na wszystko władze miasta mają bezpośredni wpływ i nie od nich zależy termin realizacji inwestycji. Niemniej jednak chciałbym wszystkich mieszkańców zapewnić, że trzymamy rękę na pulsie – informuje zastępca prezydenta ds. techniczno-inwestycyjnych Tadeusz Błędzki.

 

materiały graficzne: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oprac. Transprojekt Gdański Sp. z o.o.