Placówki oświatowe z nowym sprzętem

Do starogardzkich szkół i przedszkoli trafi 119 laptopów, 55 komputerów stacjonarnych i 18 urządzeń wielofunkcyjnych. Ich zakup sfinansowany został ze środków pochodzących z unijnego programu „Cyfrowa Gmina”. W jego ramach miasto otrzymało ponad 550 000 złotych.

Zakupiony sprzęt trafi do nauczycieli i pracowników administracji starogardzkich szkół podstawowych oraz przedszkoli. 16 sierpnia w Urzędzie Miasta dyrektorzy miejskich placówek oświatowych odebrali zakupione przez miasto urządzenia. Całkowity ich koszt wyniósł 551.195 złotych.
W jego przekazaniu uczestniczyli prezydent Miasta Janusz Stankowiak, Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych Maciej Kalinowski, Zastępca Prezydenta Miasta ds. Techniczno-Inwestycyjnych Tadeusz Błędzki, Przewodnicząca Rady Miasta Anna Benert oraz Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Agnieszka Buczyńska.

O projekcie

Projekt Cyfrowa Gmina finansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach programu React-EU i skierowany jest do wszystkich gmin w Polsce. Całkowity budżet programu to miliard złotych. Minimalna wysokość grantu to 100 tys. zł, maksymalna zaś to 2 mln zł. Środki te gminy mogą wykorzystać m.in. na: zakup sprzętu, oprogramowania i licencji, edukację cyfrową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego i jednostek podległych oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Od lewej: Zastępca Prezydenta Miasta ds. Techniczno-Inwestycyjnych Tadeusz Błędzki, Przewodnicząca Rady Miasta Anna Benert, Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych Maciej Kalinowski oraz Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Agnieszka Buczyńska.

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl