Pies Twoim Przyjacielem

W ramach akcji „Pies Twoim Przyjacielem” strażnicy miejscy dokonali kontroli terenów osiedli mieszkaniowych jak również innych części miasta, gdzie wyprowadzane są czworonogi. Jej celem było zwrócenie uwagi mieszkańców na sposób wyprowadzania psów oraz potrzebę sprzątania po psich pupilach.

Strażnicy kontrolowali również posesje prywatne gdzie zwracali uwagę, czy psy są trzymane zgodnie z wymogami ustawy o ochronie zwierząt.
W Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 przy Al. Jana Pawła II zorganizowano spotkanie edukacyjne. Dzięki uprzejmości stowarzyszenia „Wilcza Sfora” z Kwidzyna w składzie: Malwina Kubacka z psem Baronem, Patrycja Skonieczna-Nowogrodzka z psem Amonem oraz Mirosław Iljin z psem Fanti, dzieci mogły zaobserwować zachowania psów oraz wysłuchać pogadanki o bezpieczeństwie w kontakcie z nimi.

Strażnicy miejscy przeprowadzili również rozmowy z przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowej oraz administracji budynków wielorodzinnych. Ich celem było zachęcenie do przyłączenie się do akcji prewencyjnej odnośnie obowiązków wynikających z posiadania psa. Rozwieszono plakaty informujące o obowiązkach właścicieli czworonogów.
Strażnicy miejscy pomimo zakończonej akcji będą nadal w ramach codziennych patroli reagować na nieprawidłowości wynikające z nienależytego wypełniania obowiązków przez właścicieli zwierząt.

Fot: Straż Miejska