Pierwsze wypłaty z programu Rodzina 500+ na kontach mieszkańców

W ramach programu Rodzina 500+ pieniądze otrzymało już 438 rodzin. Kolejne wypłaty są systematycznie przelewane na konta lub odbierane osobiście w kasie Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił już 607 świadczeń po 500 zł głównie na drugie i kolejne dzieci. O pierwszeństwie wypłaty świadczenia nie decyduje data złożenia wniosku, ale poprawność jego wypełnienia – kompletności i wiarygodność danych ustalona w oparciu o programy pomocy społecznej.

Do 20 kwietnia mieszkańcy złożyli 2776 wniosków, z czego 626 drogą elektroniczną. W pięciu punktach terenowych, utworzonych na terenie miasta specjalnie na potrzeby programu, złożono 795 wniosków. Największym powodzeniem cieszy się punkt główny przy ul. Alei Jana Pawła II 6, gdzie do tej pory złożono ponad 1355 wniosków.

– W tej chwili najważniejsze  jest sprawne wydanie decyzji i szybka wypłata świadczeń dla rodziców. Aby usprawnić ten proces sukcesywnie przekierowujemy pracę osób przyjmujących wnioski na przygotowanie wypłat – informuje Elżbieta Lokś zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wnioski na bieżąco są rozpatrywane przez 11 pracowników, oddelegowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy do obsługi programu.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl