PESEL dla Ukraińców

16 marca w Miejskim Punkcie Koordynacji Pomocy dla Uchodźców z Ukrainy w Starogardzie Gdańskim zaczęło się nadawanie im numeru PESEL, który umożliwi m.in. skorzystanie z bezpłatnej opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, czy założenie firmy w Polsce.

Żeby uzyskać numer PESEL przygotować należy:
– wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Wniosek można otrzymać w dowolnym urzędzie gminy lub pobrać tutaj Wniosek o PESEL – UKR i samodzielnie wydrukować.
– dokument, który potwierdzi dane, które podano we wniosku, w tym tożsamość osoby składającej wniosek. Jeżeli osoba składająca wniosek nie ma takiego dokumentu, to podpisanie przez nią wniosku jest prawnie równoważne z oświadczeniem, że jej dane są prawdziwe.

Dane, które trzeba wpisać we wniosku o nadanie numer PESEL:
– imię i nazwisko,
– data i miejsce urodzenia,
– kraj urodzenia i obywatelstwo,
– data wjazdu do Polski,
– ukraiński numer ewidencyjny (jeśli osoba składająca wniosek go ma).

Wszystkich formalności związanych z nadaniem numeru PESEL można dokonać w Miejskim Punkcie Koordynacji Pomocy dla Uchodźców z Ukrainy przy ul. Mickiewicza 1. 

Jeśli wniosek wypełniany jest w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.), to należy podać dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.

Do wniosku trzeba dołączyć kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość). Powinno ono spełniać spełniać takie wymagania, jak zdjęcia do paszportu lub dowodu osobistego.

WAŻNE! Wszystkie formalności dokonywane są w Miejskim Punkcie Koordynacji Pomocy dla Uchodźców z Ukrainy przy ul. Mickiewicza 1. Zdjęcia także wykonywane są na miejscu. Koordynator dzwoni do osób zarejestrowanych wcześniej w Punkcie i umawia na spotkanie w celu nadania numeru PESEL na konkretny dzień i godzinę.