PBD ze Starogardu wybuduje drugi odcinek ulicy Kościuszki

Niecałe 4 miliony złotych kosztować będzie modernizacja II etapu ulicy Kościuszki na odcinku od ulicy Pelplińskiej do ronda Pitagorasa. Prezydent Janusz Stankowiak w środę 29 marca podpisał umowę z wykonawcą. Inwestycję zrealizuje lokalne Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. w Starogardzie Gdańskim. Roboty ruszą pod koniec kwietnia.

Do przetargu na wykonanie modernizacji II etapu ulicy Kościuszki przystąpiły trzy firmy: z Warszawy, Kobierzyc i Starogardu Gdańskiego. Najkorzystniejszą cenę zaproponowało starogardzkie Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych S.A, w imieniu którego umowę na realizację zadania 29 marca podpisał prezes Grzegorz Rozmus. PBD wykona inwestycję za 3 793 933,27 zł, czyli o 2 mln mniej niż przewidywał kosztorys. 50% kosztów przebudowy zwróci Gminie Urząd Województwa Pomorskiego jako dofinansowanie z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Prace związane z budową/przebudową sieci kanalizacji sanitarnej za kwotę 437 206,42 zł sfinansuje PWiK Star-Wik Sp. z o.o.

Podpisanie umowy na realizację II etapu modernizacji ulicy Kościuszki. Od lewej: Joanna Myślińska prezes PWiK STAR WiK, Grzegorz Rozmus prezes PBD Starogard Gd.,Kamil Rozmus zastępca prezesa PBD, Janusz Stankowiak prezydent miasta, Przemysław Biesek-Talewski zastępca

Przebudowa II etapu ulicy Kościuszki obejmie odcinek o długości ok. 0,7 km. w tym dwa skrzyżowania z ulicą Pelplińską oraz z ul. Przejezdną. Na całej długości ulicy jezdnia zostanie poszerzona do 7 metrów. W miejscach silnego natężenia ruchu (głownie w okolicach skrzyżowań i szkół) w celu jego uspokojenia i zapewnienia pieszym bezpieczeństwa pojawią się wysepki azylowe, a przejścia dla pieszych i rowerzystów zostaną doświetlone. Skrzyżowanie z ulicą Pelplińską zachowa swój dotychczasowy kształt i funkcję, podobnie jak rondo na skrzyżowaniu ulicy Kościuszki z ulicami Owidzką, Jabłowską i Drogą Owidzką .

Po obu stronach Kościuszki pojawią się szersze chodniki, a wzdłuż ulicy na całej jej długości od skrzyżowania z ul. Pelplińską do Przedmieścia wybudowana zostanie ścieżka rowerowa. Przy czym na odcinku 220 metrów od posesji nr 75 do posesji nr 107 z powodu braku wystarczającego terenu, będzie wspólną drogą z chodnikiem dla pieszych. Pozwoli to jednak rowerzystom swobodnie przemieszczać się z centrum miasta aż do przedmieścia w kierunku Owidza.

Cała droga zostanie oświetlona stylowymi lampami, podobnie jak na wyremontowanym już odcinku. Na skrzyżowaniu z ul. Sobieskiego zostanie wybudowana sygnalizacja świetlna. Ważnym elementem inwestycji będzie rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w tym rejonie miasta. W punktach na ul. Sobieskiego, Pelplińskiej, w połowie ulicy Kościuszki i przy rondzie Pitagorasa zainstalowane zostaną cztery kamery.

Prace budowlane rozpoczną się prawdopodobnie pod koniec kwietnia i potrwają do końca października tego roku. Wykonawca planuje rozpocząć przebudowę od środkowego odcinka ulicy, tj. od skrzyżowania z ul. Pelplińską do ul. Przejezdnej (bez obszaru skrzyżowań). Drugi odcinek od ul. Przejezdnej do ronda Pitagorasa zostanie przebudowany w okresie wakacyjnym, gdyż szkoła będzie zamknięta i na koniec zostanie przebudowane skrzyżowanie z ul. Pelplińską. O zmianach organizacji ruchu w związku z budową będziemy informować na bieżąco.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl