Paweł Wyborski – artysta wizjoner

Do 4 października w nowo wyremontowanej Galerii A im. Michała Faryseja można podziwiać obrazy Pawła Wyborskiego. Nowy cykl „Materie i szczeliny” to zbiór dzieł niezwykle nowatorskich i intrygujących, nakreślonych ręką autentycznego wizjonera. Wernisaż wystawy odbył się 13 września w Starogardzkim Centrum Kultury. Zgromadził wielu miłośników sztuki.

Paweł Wyborski to twórca wybitny i nietuzinkowy. Swój język artystycznej wypowiedzi kształtuje w sposób doskonale przemyślany. Po cyklu „Ikonopejzaże”, w którym całą swoją artystyczną uwagę skupia na tworzeniu obrazów na temat ikon jako malowidła samego w sobie, w „Materiach i szczelinach” idzie o krok dalej. Tworzy obrazy zainspirowane cielesnością i materialnością obrazu, strukturą ich powierzchni, ich malarską, nadwątloną zębem czasu, spękaną „skórą”, a także polem obrazowania i budowania interakcji między zestawionymi obrazami.

Obraz z cyklu „Materie i szczeliny” autorstwa Pawła Wyborskiego

– Materia to pewien ruch, który staram się utrzymać w swych malarskich zmaganiach z estetyką ikony; jest to mianowicie ruch od kształtu do materii, od figuracji do abstrakcji, od treści do formy dlatego, że w materii chodzi o nawiązanie do cielesności samej ikony, która jest niezwykle bogatym fizycznie i strukturalnie bytem – podkreśla artysta.

Malarską projekcją tych poszukiwań jest właśnie najnowszy cykl obrazów „Materie i szczeliny”.

Paweł Wyborski – malarz  i socjolog kultury

– Obraz ma swoją materialność, materialną konstrukcję, odrębną i autonomiczną, którą mu poniekąd odbieram. Usuwam fragmenty płótna, które przywołuję na nowo w innym obrazie w innym kontekście i dyscyplinie innej kompozycji. Wycinam otwory/szczeliny, nie tylko dlatego, że zależy mi na poszerzeniu i pogłębieniu pola obrazu, ale także na przykuciu i uwięzieniu uwagi, na tym, aby obraz nie pozostawał niemy i jedynie wizualny, ale skłonił do gestu, ruchu, wymusił nawiązanie z nim relacji, wejście w materialną interakcję – mówił dalej Paweł Wyborski. – Moją intencją jest subiektywne wywołanie ruchu w kierunku obrazu, podjęcie aktywności, skrócenie dystansu dotkniecie. Zależy mi bowiem, aby obraz wywołał pewną aktywność odbiorcy, aby doszło do odtworzenia scenariusza zachowań zapisanego w ikonie klasycznej – dodał artysta.

„Materie i szczeliny” to zbiór obrazów niezwykle nowatorskich, wręcz intrygujących, nakreślonych ręką autentycznego wizjonera. Emanują wewnętrznym spokojem, harmonią, przestudiowaną i wypracowaną spójnością.

Obrazy z cyklu „Wizjery” autorstwa Pawła Wyborskiego

– Jednym z kluczowych wymiarów tych najnowszych obrazów jest otwartość –wyjaśnił autor. – Wycinam otwór w obrazie, aby go otworzyć w sensie linearnym – złamać, pozornie zniszczyć, zdekompletować, okaleczyć. Taki zabieg jest w dość oczywistym sensie nawiązaniem z gruntu metafizyczno-sakralnym: szczeliny są jak rany, znaki cierpienia, przynależne porządkowi świątyni i relikwii. W ten sposób obraz otwiera się ku odbiorcy. To też kadrowanie przestrzeni i kadrowanie spojrzenia. Wycięcie odsłania obraz na rzeczywistość spodu, drugiej strony, przez obraz zakrytej. Może to być pole kolejnego obrazu, a wycięcie prowadzi w głąb, do wnętrza, które buduje kolejne warstwy obrazów zestawionych na sobie nawzajem, tworząc korytarze, tunele, przez które prowadzi układ wycięć, kadrów kierujących do wewnątrz. To co mnie szczególnie zainspirowało przy tworzeniu tego cyklu to okienność , jako dosłowny sposób organizacji obrazu. Jeśli ikona jest oknem na pewnego rodzaju rzeczywistość, to mnie najbardziej zainteresowała w tym przypadku rama, artefakt, substancja, która unosi się wokół niej  – podsumował malarz.

Wernisaż wystawy Pawła Wyborskiego zgromadził wielu miłośników sztuki.

Obrazy Pawła Wyborskiego można podziwiać w nowo wyremontowanych, jasnych pomieszczeniach Galerii A im. Michała Faryseja w Starogardzkim Centrum Kultury do 4 października. W piątek, 13 września odbył się wernisaż wystawy. Zgromadził liczne grono fanów artysty, miłośników sztuki i przyjaciół. Obecni byli też rodzice Pawła Wyborskiego. 

Paweł Wyborski z żoną Justyną i rodzicami

Wystawa został przygotowana w ramach stypendium kulturalnego Prezydenta Miasta Starogard Gdański.

–  Bardzo dziękuję Prezydentowi Miasta za umożliwienie mi pokazania  tych dzieł w Starogardzie – powiedział Paweł Wyborski. – Uważam, że stypendia kulturalne w Starogardzie są bardzo ważnym elementem miejskiej polityki kulturalnej, sprawnym i efektywnym narzędziem do jej upowszechniania.  Z własnego doświadczenia wiem, że ta procedura jest korzystna dla obu stron: dla artystów i twórców kultury, tak samo jak dla jej odbiorców, uczestników i użytkowników.

Paweł Wyborski odbiera z rąk Adama Jakuba Harasa album ze zdjęciami Starogardu Gdańskiego.

Artysta podziękował organizatorom wystawy Adamowi Jakubowi Harasowi i Józefowi Olszynce oraz wszystkim gościom, którzy zechcieli przyjść zobaczyć jego prace. 

Kilka faktów z biografii artysty

Paweł Wyborski urodził się w Starogardzie Gdańskim w 1975 roku. Rysunek i malarstwo zajmowały go już od najmłodszych lat, z tego też powodu pobierał w latach 1993-1995 prywatne lekcje u Anny Królikiewicz, obecnie profesor ASP w Gdańsku. Malarz w 1999 roku został absolwentem socjologii kultury na Uniwersytecie Gdańskim. Podjął również studia doktoranckie w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu pod opieką prof. Marka Krajewskiego z Zakładu Badań Kultury Materialnej i Wizualnej. Jak twierdzi, interesuje go zagadnienie procesów zachodzących w dziedzinie duchowości, religijności, estetyzacji codziennej praktyki społecznej i przemian konsumpcji; tym też aspektom współczesności poświęcił kilka publikacji.

Swoje prace prezentował na prawie 50 wystawach indywidualnych i kilkunastu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. (m.in. w Stanach Zjednoczonych, Holandii i Belgii).
Brał udział w kilkunastu wystawach zbiorowych (w Polsce, Danii, Belgii, Stanach Zjednoczonych, Włoszech, Hiszpanii i Kazachstanie).

Trzykrotny laureat stypendium kulturalnego Miasta Gdańska (2016, 2017 i 2018 oraz 2019) oraz trzykrotny stypendysta Prezydenta Starogardu Gdańskiego. Zdobywca „Kociewskiego Gryfa” – nagrody starosty starogardzkiego dla Twórcy Roku 2015 za cykl „obrazów o ikonach” oraz „Wierzyczanki” – nagrody Prezydenta Miasta Starogard Gdański w dziedzinie kultury za rok 2018.

fot. Magdalena Dalecka