Paderewskiego na finiszu

Prace inwestycyjne w Starogardzie nie zwalniają tempa. Po świętach Wielkanocnych będzie można jeździć nowo wyremontowaną ulicą Paderewskiego. W trakcie remontu jest terenu Placu 16 Dywizji i ulica Kellera na długości tzw. postoju taksówek. Koszt inwestycji to ok. 3,4 mln zł. Całość stanowi element projektu pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego”.

W grudniu 2017 roku prezydent Janusz Stankowiak podpisał z Marszałkiem Województwa Pomorskiego Mieczysławem Strukiem umowę na dofinansowanie Rewitalizacji Śródmieścia Starogardu Gdańskiego. Miasto otrzymało na ten projekt ponad 11 mln zł ze środków unijnych. W pierwszej kolejności w 2018 roku przebudowało budynek przy ul. Kościuszki 65, w którym obecnie znajduje się Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny. W kolejnym etapie wyremontowało fragment ulicy Chojnickiej od Rynku w kierunku ronda Starogardzkich Strażaków wraz z ulicą Rycerską. Jednocześnie zakończono modernizację 4 z 30 budynków mieszkalnych zlokalizowanych w obrębie Śródmieścia. Kolejne są odnawiane sukcesywnie według harmonogramu.

Ruch na ul. Paderewskiego zostanie przywrócony po Świętach Wielkanocnych, co pozwoli na wjazd na Rynek od strony południowej.

Pomimo wprowadzonego stanu epidemii Miasto nie wyhamowało najważniejszych inwestycji. Zachowując wszelkie możliwe środki bezpieczeństwa, kontynuuje prace na ul. Paderewskiego, Kellera i Placu 16 Dywizji.

Realizuje je firma Strabag. Obecnie wykonuje prace budowlane na terenie Placu 16 Dywizji i ul. Kellera na długości tzw. postoju taksówek. Na finiszu jest remont ulicy Padrewskiego. Do wykończenia pozostały elementy powierzchni chodników. Jeśli sytuacja się nie zmieni, już po Świętach Wielkanocnych ruch na ul. Paderewskiego zostanie przywrócony, co pozwoli na wjazd na Rynek od strony południowej.

Na terenie objętym inwestycją, wybudowano nowy wodociąg oraz rozdzielono kanalizację ogólnospławną na kanalizację sanitarną i deszczową. W ramach projektu przebudowano całą infrastrukturę podziemną, czyli kable energetyczne, telekomunikacyjne oraz gazociąg. Teren zostanie oświetlony i będzie monitorowany. Nowa jezdnia i chodniki wykonywane są z materiałów kamiennych.

Zakończenie modernizacji Placu 16 Dywizji wraz z ulica Kleeberga planowane jest na okres wakacji.

– Prace na Placu 16 Dywizji powinny zakończyć się w okresie wakacyjnym. To zależy jednak od tego, jak rozwinie się obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa, a także zakończenia kolejnych badań archeologicznych. Liczymy, że sytuacja się ustabilizuje i będziemy mogli dotrzymać terminów – powiedział zastępca prezydenta ds. techniczno-inwestycyjnych Tadeusz Błędzki.

Koszt całej inwestycji to ok. 3,4 mln. Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach Poddziałania 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcie rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta RPO WP 2014-2020.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl