Otwarto przetarg na budowę sali sportowej

Dziesięć ofert wpłynęło na ogłoszony przez Miasto przetarg na budowę sali gimnastycznej w Starogardzie Gdańskim. Miasto wkrótce wyłoni wykonawcę rozbudowy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 przy Al. Jana Pawła II 10.

Projekt rozbudowy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 przewiduje budowę wielofunkcyjnej sali sportowej o powierzchni ponad 1000 m2 z łącznikiem, który zostanie dobudowany do istniejącego budynku szkoły. Obiekt będzie dwukondygnacyjny o wysokość 9,55 m. Nowa sala pozwoli zaspokoić potrzeby nie tylko uczniów i nauczycieli, ale także lokalnej społeczności. Uczniowie zyskają dostęp do nowoczesnych rozwiązań. Sala będzie też idealną przestrzenią do rozwijania sportowych talentów w różnych dyscyplinach sportu.

Prace wykonawcze mają rozpocząć się wiosną 2021 r. a zakończyć – w III kwartale 2022 r. Łączną wartość inwestycji oszacowano na ok. 9 mln zł. 80% tej kwoty Miasto pozyskało z z Ministerstwa Sportu w ramach programu „Sportowa Polska 2020” oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, łącznie ponad 7 mln zł.

– Rozpoczęliśmy analizę złożonych ofert – mówi Tadeusz Błędzki, wiceprezydent Starogardu Gdańskiego. – Wpłynęło 10 ofert. Osiem z nich mieści się w przedziale od 8,5 do 9,7 mln zł. Wartość dwóch pozostałych jest skrajna. Najtańsza to 6,5 mln zł, najdroższa – 13,4 mln zł. Sprawdzamy kompletność wymaganych dokumentów oraz zgodność ofert z SWZ ( Specyfikacją Warunków Zamówienia). Od 1 stycznia br. Prawo zamówień publicznych dopuszcza tez możliwość przeprowadzenia negocjacji z oferentami. Przymierzamy się, aby z tego prawa skorzystać. Jeśli cała procedura przebiegnie prawidłowo i bezproblemowo – nie będzie skarg i odwołań – podpisanie umowy z wykonawcą odbędzie się prawdopodobnie już w marcu – dodał zastępca prezydenta ds. techniczno-inwestycyjnych.

Projekt pełnowymiarowej sali gimnastycznej