Otwarcie ul. Paderewskiego

Dzień po Świętach Wielkanocnych, czyli od wtorku 14 kwietnia od godz. 11:00 będziemy jeździć ulicą Paderewskiego. Od środy, 15 kwietnia na południową stronę Rynku wrócą także autobusy MZK.

Firma Strabag kończy przebudowę ulicy Paderewskiego. Po Świętach Wielkanocnych, od 14 kwietnia od godz 11:00 na ulicę zostanie przywrócony ruch kołowy. To oznacza, że będziemy mogli na Rynek wjechać od strony południowej ulicą Paderwewskiego i wyjechać ulicą Podgórną. Dzień później na dawną trasę przez rynek wrócą autobusy MZK. 

Przypominamy, że prace prowadzone są dalej na Placu 16 Dywizji i ul. Kellera. Na terenie objętym inwestycją, wybudowano nowy wodociąg oraz rozdzielono kanalizację ogólnospławną na kanalizację sanitarną i deszczową. W ramach projektu przebudowano całą infrastrukturę podziemną, czyli kable energetyczne, telekomunikacyjne oraz gazociąg. Po zakończeniu prac ziemnych, teren zostanie oświetlony i będzie monitorowany. 

Ul. Paderewskiego

Koszt całej inwestycji to ok. 3,4 mln. Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach Poddziałania 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcie rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta RPO WP 2014-2020.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl