Oświadczenie w sprawie organizacji wyborów 10 maja br.

Prezydent Starogardu Gdańskiego nie widzi możliwości przeprowadzenia wyborów prezydenckich 10 maja br. w sposób bezpieczny. – W związku z szerzącą się pandemią koronawirusa nie chciałbym narażać zdrowia i życia starogardzian – napisał w oświadczeniu do Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku oraz Komisarza Wyborczego w Gdańsku I. Prosi o podjęcie działań zmierzających do zmiany terminu wyborów.

Prezydent miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak wystosował do Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku Pani Mirosławy Torłop oraz Komisarza Wyborczego Gdańsk I Pana Mariusza Nowickiego oświadczenie, którego treść zamieszczamy poniżej:

„W związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa i powodowaną przez niego chorobą COVID-19, a także obowiązującymi ograniczeniami wynikającymi z wprowadzonego Stanu Epidemii, oświadczam, że samorząd w Starogardzie Gdańskim nie widzi możliwości należytego przygotowania oraz w sposób bezpieczny przeprowadzenia wyborów na urząd Prezydenta RP w dniu 10.05.2020.

Od 13 marca Urząd Miasta w Starogardzie Gdańskim oraz wszystkie podległe mu jednostki funkcjonują w sposób ograniczony. Realizując polecenia i zarządzenia władz centralnych, wojewódzkich oraz Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej ograniczyłem godziny pracy Urzędu od 9:00 do 13:00, odesłałem większość pracowników do pracy zdalnej, a mieszkańcy zostali skutecznie poinformowani, aby na czas stanu epidemii, załatwiali sprawy urzędowe online lub telefonicznie. Wszystko po to, aby zminimalizować ryzyko zarażenia wirusem SARS CoV-2 tak dla interesantów, jak i pracowników.

Biorąc pod uwagę, że Starogard Gdański podzielony jest na 21 stałych obwodów głosowania plus 3 obwody odrębne, do pracy przy wyborach potrzebnych jest co najmniej 200 osób jako członków Obwodowych Komisji Wyborczych i co najmniej 20 osób obsługi. To oznacza, że w czasie obowiązujących ograniczeń, nie mamy możliwości należytego przygotowania oraz przeprowadzenia wyborów w sposób bezpieczny. Nie widzę możliwości przeprowadzenia niezbędnych szkoleń dla członków Komisji, a co za tym idzie możliwości ukonstytuowania się OKW, odbioru lokali wyborczych oraz innych czynności związanych z organizacją wyborów.

Moim obowiązkiem jako wladarza miasta jest przede wszystkim dbanie o dobro mieszkańców. Nie chciałbym więc narażać zdrowia i życia starogardzian – urzędników, którzy są odpowiedzialni za uruchomienie, przygotowanie i przeprowadzenie procedury wyborczej, setek osób, które przez cały dzień i noc miałyby pracować w poszczególnych komisjach, a przede wszystkim mieszkańców naszego miasta, którzy chcąc spełnić swój obywatelski obowiązek, przyszliby zagłosować. Uważam, że w trosce o zdrowie i życie Polaków, wybory Prezydenta RP powinny być przełożone na późniejszy termin. 

Zadaniem samorządowców jest zrobić wszystko, aby wybory mogły się odbyć w sposób bezpieczny, sprawny i skuteczny. Niestety, w obecnej sytuacji nie widzę takiej możliwości, dlatego zwracam się z prośbą o przeanalizowanie niniejszego oświadczenia i podjęcie działań zmierzających do zmiany terminu wyborów.

Z wyrazami szacunku,

Janusz Stankowiak
Prezydent Miasta
Starogard Gdański”

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl